Energiahoidolla nopea vaikutus Amin Asikaisen kipeytyneeseen olkapäähän

Energiahoitojen vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti valvotuissa olosuhteissa ja tutkimuksissa on saatu vahvaa näyttöä hoitojen vaikutuksista. Energiahoidoilla on saatu tehokkaita tuloksia monenlaisissa vaivoissa – esimerkiksi entinen huippunyrkkeilijä Amin Asikainen löysi energiahoidosta apua kipeytyneeseen olkapäähänsä.

Amin Asikaisella on jo ennestään kokemusta energiahoidosta muutaman vuoden takaa ja nyt hän perehtyi aiheeseen lisää osallistumalla Suomen Energiahoitajien järjestämälle fyysisen kehon huollon kurssille. 

“Olen käynyt aikaisemmin energiahoidossa hoidettavana ja kurssille pääseminen oli todella mielenkiintoinen tilaisuus. Myös kouluttautuminen kiinnostaa aina, sain todella paljon uutta, mielenkiintoista tietoa ihmismielen erilaisista reagointitavoista. Kurssin alussa keskityttiin fyysiseen puoleen ja mitattiin mm. oman vartalon mahdolliset puolierot ja esimerkiksi lavoista löytyi paljon vikoja. Asikainen toteaa.

Suomen Energiahoitajat eivät kannata lääketieteeseen perustuvien ja luontaishoitojen vastakkainasettelua eivätkä ole sitä mieltä, että energiahoidot korvaisivat lääketieteellistä hoitoa. Energiahoidon tarkoituksena on tarjota puuttuva palanen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, lääketiedettä tukien. Energiahoito ei ole, vastoin käsityksiä, “uskomushoitoa”, vaan hoito vaikuttaa suoraan ihmisen autonomiseen hermostoon.

Fyysisen kehon hoidon kurssi ei koostu pelkästään teoriasta, vaan Asikainen pääsi myös koekaniiniksi: “Tunnin energiahoidon jälkeen olin täynnä energiaa. Kipeytyneessä olkapäähän tuli myös helpotusta nopeasti.” Asikainen toteaa.

“Mielenkiintoista, kuinka moneen asiaan energiahoidolla voidaan vaikuttaa. Fyysisen puolen lisäksi energiahoito voi rauhoittaa mieltä. Jos ihmisellä on esimerkiksi henkistä kuormaa ja lukkoja, voidaan hoidolla helpottaa raskasta tilannetta.” Asikainen suositteleekin kaikkia käymään rohkeasti kokeilemassa energiahoitoa ja samalla osallistumaan myös kursseille.

“Energiahoitokurssista saa irti todella paljon ja fyysisen kehon huollon kurssin jälkeen on mahdollista jatkokoulukseen ja jopa pätevöityä itsekin energiahoitajana.” Asikainen itse aikoo tulevaisuudessa kouluttautua lisää, kunhan kiireinen perhearki vain antaa myöten.