Energiahoito

Mitä energiahoito on?

Energiahoito on laaja käsite. Energiahoidoksi voidaan laskea hyvin monia eri hoitomuotoja sen perusteella, minkä toimintamekanismin kautta hoito vaikuttaa. Energiahoidoilla viitataan yleensä (mutta ei aina) tekniikoihin, joissa hoitovaikutus saadaan kiinalaisen lääketieteen määrittelemän energiajärjestelmän kautta.

Meidän kokemuksemme mukaan hoito vaikuttaa pääasiassa autonomisen hermoston kautta, mutta hoidolla on myös vaikutus suoraan solutasolle. Tämä vaikutus nähdään tieteellisissä kokeissa mitä energiahoidoista on tehty solutason tutkimuksissa.

Muutamia tunnettuja energiahoitomuotoja ovat muun muassa Reiki, Pranic Healing ja Healing Touch. Energiahoidoksi voidaan meidän mielestämme laskea myös esimerkiksi homeopatia, sillä sen vaikutus ei perustu kemialliseen vaikutukseen, kuten lääkkeillä.

Koska energiahoitotekniikoita on hyvin monenlaisia ja jokainen hoitaja on erilainen, kannattaa käydä useammassa eri energiahoidossa, jos ensimmäinen hoitaja ei vielä saa aikaan haluttuja tuloksia.

Hyvien hoitotulosten saaminen riippuu jonkin verran käytetystä tekniikasta, mutta sitäkin tarkeämpää on hoitajan kokemus ja ammattitaito. Energiahoitotekniikka itsessään on vain työkalu, joten se, miten ja mihin tuo tekniikka kohdistetaan, määrittää hyvin pitkälle sen, millainen hoitotulos saavutetaan. Katso alta video: Mitä energiahoito on?

Onko energiahoitojen tehosta
tieteellistä näyttöä?

Vastoin yleisiä käsityksiä energiahoitoja ja niiden vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti tarkkaan valvotuissa olosuhteissa, joissa on saatu suorastaan hämmästyttävää näyttöä energiahoitojen vaikutuksista.

Käy tutustumassa tutkimuksiin täällä: Tutkimukset

Mihin energiahoito auttaa?

Energiahoito vaikuttaa suureksi osaksi ihmisen autonomisen hermoston kautta. Koska autonominen hermosto ohjaa lähes kaikkia kehon toimintoja, hoitojen vaikutus on hyvin kokonaisvaltainen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hoidoilla saadaan tehokkaita tuloksia hyvin monenlaisissa vaivoissa.

Yleensä ajatellaan, että tiettyyn vaivaan tarvitaan juuri tietty hoito. Tämä on totta länsimaisessa lääketieteessä, jossa hoidetaan yleensä oiretta eikä vaivan syytä, jota ei yleensä edes tiedetä. Energiahoidossa sen sijaan ei hoideta pelkästään oiretta, vaan hoidon vaikutuksesta koko kehon terveys ja elinvoima lisääntyy koska hoito tasapainottaa autonomisen hermoston toimintaa. Kun keho saadaan toimimaan tehokkaammin ja se siirtyy sairastuttavasta kroonisesta stressitilasta paranemistilaan, mikä tahansa oire voi helpottaa ja jopa hävitä.

Lähes kaikki krooniset ongelmat johtuvat osaksi tai kokonaan kehon kroonisesta stressitilasta. Vaiva voi olla kipu tai masennus, suklaan himo tai munuaisten vajaatoiminta. Energiahoidot auttavat yleensä juuri silloin, kun länsimainen lääketiede ei siihen pysty. Näissä tapauksissa ongelma on yleensä krooninen stressitilasta johtuva autonomisen hermoston epätasapainotila, eikä tuolloin lääketieteen tutkimuksissa ja kokeissa välttämättä löydy mitään syytä oireille. Näissä tapauksissa potilaalle saatetaan sanoa että hän ”vain kuvittelee ongelmansa”, vaikka kyseessä on todellinen kehon häiriötila.

Emme kannata luontaishoitojen ja lääketieteen vastakkainasettelua. Molemmissa on hyvät puolensa ja molempia tulisi käyttää yhdessä siten, että asiakas saa tehokkaimman ja turvallisimman avun. Energiahoidot eivät ole lääketieteen korvike, vaan yksi, usein puuttuva, pala siihen yhtälöön, josta ihmisen hyvinvointi koostuu. Yhdistämällä lääketiede ja energiahoidot päästäisiin aivan uudelle tasolle sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Perusperiaate siitä, mihin energiahoito voi auttaa: se voi auttaa lähes kaiken tyyppisiin ongelmiin

Perusperiaate siitä, mihin energiahoito voi auttaa on, että se voi auttaa lähes kaiken tyyppisiin ongelmiin. Kyse ei ole siis oireen tyypistä, vaan siitä, mikä kenelläkin henkilöllä on vaivan takana oleva syy. Kahdella eri henkilöllä voi olla täysin sama oire, mutta sen taustalla voivat olla täysin eri syyt . Tämä voi johtaa siihen, että yksi saa apua yhdellä hoitokerralla ja toiselle tarvitaan useita hoitokertoja. Kukaan ei voi tietää varmaksi, kuinka nopeasti juuri sinä saat apua vaivaasi, ennen kuin olemme tehneet ainakin yhden hoidon ja nähneet, miten sinun kehosi vastaa hoitoihin.

Olemme saaneet hyviä hoitotuloksia hyvin laaja-alaisesti eri tyyppisissä oireissa. Hoitotuloksia on nähtävillä täällä.

Pitääkö minun uskoa
hoitoon, jotta se toimii?

Ei tarvitse.

Energiahoito ei ole ”uskomushoitoa”, kuten sitä valitettavasti joskus kutsutaan mediassa henkilöiden toimesta, jotka eivät yksinkertaisesti tiedä, mistä puhuvat.

Hoitovaikutus ei myöskään perustu plaseboon tai suggestioon. Näillä selityksillä yritetään usein selittää energiahoitojen hoitovaikutusta koska todellista vaikutusta ei ymmärretä.

Voidaankin sanoa että energiahoidoista on varmaankin eniten väärää tietoa liikkeellä ja tämä on sääli sillä hoidoista voisivat hyötyä todella monet jotka eivät muuten saa apua terveydenhuollon piiristä.

Yleisimmät väärät uskomukset energiahoidoista ovat:

  • Energiahoito on uskomushoitoa (Toisin sanoen hoitoon pitää uskoa jotta se voi toimia) – Tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa, hoito toimii aivan samoin skeptikkoon kuin eläimiin tai soluviljelmiin.
  • Energiahoidosta ei ole tieteellistä näyttöä – Ei pidä paikkaansa, voit tutustua muutamiin tutkimuksiin täällä.
  • Energiahoidon tekeminen vaatii erikoiskykyjä – Ei pidä paikkaansa, kuka tahansa pystyy tekemään tehokkaita hoitoja, jopa umpimielinen skeptikko jos hän vain suostuu tekemään tekniikan.
  • Energiahoitaminen on mystiikkaa – Ei pidä paikkaansa, hoitovaikutus on selitettävissä hyvin pitkälle fysiologisesti autonomisen hermoston toiminnalla.

Miten hoito sitten tuottaa tuloksia jos se ei ole mystiikkaa? Hoito vaikuttaa suoraan autonomiseen hermostoon, eli siinä osassa hermostoa, joka pitää yllä muun muassa sydämen sykettä, ruuansulatusta ja monia muita kehon automaattisia toimintoja.

Nykyajan krooniset sairaudet johtuvat suureksi osaksi kroonisesta stressistä ja huonoista elintavoista. Erityisesti krooninen stressi aiheuttaa pitkään jatkuessaan häiriöitä autonomisen hermoston alueella jossa energiahoitotekniikat vaikuttavat erityisen tehokkaasti.

Koska autonominen hermosto ei ole tietoisen mielen kontrolloitavissa, ei uskomisella tai uskon puutteella hoitoon ole minkäänlaista vaikutusta hoitotehoon.

Yhtä vähän kuin skeptikko voi vaikuttaa mielellään oman ruuansulatuksensa toimintaan, hänen epäuskollaan on vaikutusta energiahoidon toimivuuteen. Hoito vaikuttaa siis tasolla, jonne tietoisella mielellä ei ole pääsyä, joten tietoisen mielen uskomukset eivät vaikuta lainkaan hoitotekniikoiden tehoon. Yhtenä todisteena tästä on myös se, että hoito toimii erityisen tehokkaasti eläimiin.

Hoito vaikuttaa autonomisen hermoston lisäksi myös solutasolla, mistä on saatu todisteita tieteellisissä kokeissa, joissa soluviljelmille on annettu energiahoitoa. Voit käydä tutustumassa tutkimuksiin täällä: Tutkimukset.

Hoitovaikutus on siis fysiologinen ja monitasoinen ja täysin erillinen tietoisen mielen uskomuksista.

HUOM! Uskolla VOI myös parantua, mutta se vaatii voimakkaan uskon ja silloin kyse on plasebovaikutuksesta. Uskolla parantuminen ja energiahoito ovat siis kaksi erillistä asiaa: toinen vaatii voimakkaan uskon, toisessa uskolla ei ole mitään vaikutusta.

Mitä hoidossa tehdään?

Kehittämämme menetelmä BodyMind Energy Balancing Method sisältää useita erilaisia tekniikoita. Riippuen asiakkaasta ja vaivan tyypistä jokainen hoitokerta voi olla hieman erilainen ja voi koostua eri tekniikoista.

Yleensä hoitotapahtuma etenee tietyllä peruskaavalla:

Vaihe 1: Alkuhaastattelu

Hoidon alussa kysymme oireet sekä kartoitamme mahdolliset syyt oireeseen. Jos energiahoito on asiakkaalle uusi asia, kerromme tarkemmin, mihin hoito perustuu ja mitkä ovat tavoitteet hoidossa.

Vaihe 2: Energeettinen jäsenkorjaus

Ensimmäinen hoitovaihe on yleensä asentovirheiden mittaus ja korjaus. Riippumatta vaivasta teemme energeettisen jäsenkorjauksen yleensä aina, sillä on erittäin tärkeää, että kehossa ei ole syvien lihasten jännityksiä ja että selkäranka on suora. Vinossa oleva selkäranka voi aiheuttaa nikamien väliin hermopuristuksia, ja siitä voi aiheutua monia oireita. Hoito myös aktivoi parasympaattista hermostoa mikä jo itsessään vaikuttaa koko kehon toimintaan parantavasti.

Tässä vaiheessa käydään läpi koko keho ja mahdolliset asentovirheet, kuten erimittaiset jalat, lantion ja lonkan virheasennot, kallon luut sekä selkäranka. Asentovirheet mitataan ja korjataan.

Vaihe 3: Muiden tekniikoiden käyttö

Jäsenkorjauksen jälkeen tehdään yleensä 1-4 muuta tekniikkaa riippuen asiakkaan vaivasta.

Jos asiakas on tullut hoitoon esimerkiksi masennuksen takia, voidaan tässä kohtaa purkaa hermostosta sinne traumojen kautta kertynyttä emotionaalista stressiä. Emotionaalisen stressin purkaminen voidaan tehdä useilla eri tekniikoilla riippuen siitä, tietääkö asiakas ne traumaattiset tapahtumat, jotka ovat oireen syynä. Stressin purku voidaan tehdä siis käyttäen tietoista mieltä tai se voidaan tehdä pelkästään kehon/alitajunnan kautta.

Vaihe 4: Kivunhoito

Mikäli asiakkaalla on hoidon loppuvaiheessa kipua, viimeisenä tekniikkana tehdään kivunhoitoa.

Tämä vaihe on viimeisenä, koska yleensä jo asentovirheiden korjaaminen poistaa kivut, eikä tätä vaihetta siksi tarvitse aina tehdä. Mikäli asiakas kuitenkin tuntee vielä kipua tai hän tuntee että hartiat ovat vielä jäykät, tehdään tämä vaihe. Tässä vaiheessa suurimmalla osalla asiakkaista loputkin kivut poistuvat.

Vaihe 5: Loppukeskustelu

Kun hoito on ohi, asiakkaalle kerrotaan, mitä asentovirheitä hänen kehostaan löytyi ja miten hyvin ne korjautuivat. Joskus sitkeämmät asentovirheet voivat vaatia useampia hoitokertoja, ja tästäkin kerrotaan hoidon lopussa. Asiakkaalle kerrotaan myös, mitä on odotettavissa hoidon jälkeen ja onko tarvetta lisähoidolle. Asiakas voi olla myös kiinnostunut keskustelemaan niistä tuntemuksista, joita hän tunsi hoidon aikana tai hänellä on voinut herätä muita kysymyksiä hoitoon liittyen.