Toiveissa terve, hyvinvoiva ja tasapainoinen elämä? – BodyMind Energy Balancing Method -energiahoito auttaa kehoa purkamaan hermostollista stressiä

BodyMind Energy Balancing -energiahoito on lempeä ja turvallinen mutta silti tehokas tapa purkaa elimistöön kertynyttä fyysistä, psyykkistä ja tunnepuolen stressiä, joka ilmenee erilaisina hyvinvointia häiritsevinä ongelmina. Energiahoitajaksi voi opiskella ilman ennakkovaatimuksia.

Suomen Energiahoitajien kehittämä BodyMind Energy Balancing Method -hoito on tuonut menneiden reilun kymmenen vuoden aikana helpotusta tuhansille ja taas tuhansille erityyppisistä stressioireista kärsiville. Kehoa ja mieltä lempeästi ja turvallisesti mutta tehokkaasti huoltava menetelmä on kenen tahansa opittavissa.

BodyMind-energiahoito – turvallista kaikenikäisille

Mitä sana “energiahoito” tuo sinulle mieleen? Mitä energiahoito sinun mielestäsi on? Oletko kenties joskus käynyt energiahoidossa?

Energiahoitoihin lukeutuu hyvin monia eri hoitomenetelmiä: rentoutushoitoja ja erilaisia henkisiä kokemushoitoja, mutta myös hyvin tehokkaita, hermoston kautta vaikuttavia hoitoja, joilla voidaan vaikuttaa vaikeidenkin ongelmien purkautumiseen kehosta ja mielestä. Energiahoitoa on turvallista tehdä kaikenikäisille, koska siinä kehoa ei pakoteta mihinkään, vaan sitä lempeästi eri tekniikoin autetaan käynnistämään sen oma toipumisprosessinsa.

Energiahoitoja pidetään yleisesti uskomushoitona. BodyMind Energy Balancing Method -menetelmä kuitenkin perustuu tekniikoihin, joiden vaikuttavuudesta on tieteellistä näyttöä. Useiden asiakkaiden kohdalla myös erilaiset mittaukset, kuten verikokeet ja kuvaukset ovat todentaneet hoidon toimivuuden.

Suomen Energiahoitajien kehittelemä BodyMind Energy Balancing Method pitää sisällään hoitotekniikoita, joilla voidaan saada aikaan konkreettisia ja tehokkaita tuloksia. Energiahoidot eivät sulje pois länsimaisen lääketieteen hoitomenetelmiä, vaan Suomen Energiahoitajien kouluttajat toteavat, että parhaaseen lopputulokseen päästään, kun yhdistetään lääketieteestä ja energiahoidoista niiden parhaat puolet.

Hoitotulokset voivat kuulostaa uskomattomilta, ellei asiaan ole tutustunut tarkemmin. Moni asiakkaista onkin yllättynyt ja kertonut, että ei ole aikaisemmin tiennyt, miten tehokasta energiahoito voi olla.

Kuva 2: Erilaiset kiputilat voivat johtua kehon asentovirheistä. Kuvassa keho ennen ja jälkeen energiahoidon.

Mitä kaikkea stressi voi tarkoittaa?

Kaikkien ihmiskehon ja -mielen oireiden ja ongelmien yksi yhteinen nimittäjä on stressi. Stressi voi olla seurausta ylikuormittumisesta, traumaattisesta tapahtumasta joko lähiaikoina tai kaukana menneisyydessä tai vaikkapa liukastumisen seurauksena tulleesta pienestä virheasennosta kehossa. Kaikki nämä oireilevat kehossa jollain tapaa esimerkiksi kipuna, lihasjännityksenä, päänsärkynä, unettomuutena, äreytenä, ihottumana tai vaikkapa änkytyksenä, yksinäisyytenä tai masennuksena.

BodyMind-energiahoito perustuu suurelta osin fysiologisen stressin vapauttamiseen autonomisesta hermostosta. Koska hoidolla vaikutetaan suoraan autonomiseen hermostoon, sillä on mahdollista saada hyviä tuloksia myös kroonistuneeseen stressitilaan.
Suomen Energiahoitajien kouluttamia energiahoitajia on pitkästi toista tuhatta. Löydät SEH:n verkkosivustolta (Linkki: https://suomenenergiahoitajat.fi/hoitajalista/) lähinnä kotipaikkakuntaasi toimivat koulutetut BodyMind-energiahoitajat.

Energiahoidolla nykyajan “uupumusepidemiaa” vastaan

Nykyaika vaatii ihmiseltä ja hänen keholtaan ja mieleltään paljon. Jos väsymys ja kehon stressitila muuttuvat kroonisiksi, eikä keho enää palaudu elämän tuomasta rasituksesta, ihminen uupuu.

Stressin ja palautumisen välistä vuorovaikutusta voidaan kuvata autonomisen hermoston kahdella haaralla: sympaattisella ja parasympaattisella hermostolla. Liian pitkään jatkuneen liian kuormittavan stressin seurauksena kehon autonomisen hermoston sympaattinen osa on jatkuvasti aktiivisena, eivätkä kehon säätelyjärjestelmät eivät enää palaudu normaalisti. Mitä vaikeampi uupumus on, sitä enemmän tulisi panostaa parasympaattisen hermoston aktivoimiseen, eli lähinnä lepoon, mutta myös muuhun rentoutumiseen.

Mikäli ylikuormitus on päässyt pahaksi, autonominen hermosto voi olla lukittunut sympaattisen hermoston yliaktivaatiotilaan, jossa keho on erityisen voimakkaan stressin seurauksena jäänyt “taistele ja pakene” -tilaan. Tuossa tilassa keho ei osaa enää rentoutua, eikä pelkkä lepo enää välttämättä riitä laukaisemaan uupumusta.

Mikä sitten neuvoksi, jos keho on jumittunut ylikierrostilaan? Suomen Energiahoitajien kouluttajien Petri Filipczakin ja Miia Varpalahden neuvo on yksiselitteinen: kannattaa hakeutua energiahoitoon, jossa aktivoidaan parasympaattista hermostoa. Tällöin palautuminen saadaan käynnistettyä ja krooninen stressitila poistettua palautumisen tieltä.

Useimpien luontaishoitojen vaikutus perustuukin nimenomaan parasympaattisen hermoston aktivointiin. Erityisen tehokkaita ovat energiahoidot, kun niitä tekee kokenut hoitaja, jolla on käytössään tehokkaat BodyMind-tekniikat. Asiakkaan stressi- tai uupumustilan syvyydestä riippuen voidaan tarvita esimerkiksi 5–10 kerran hoitosarja, jotta parasympaattinen hermosto saadaan aktivoitua ja palautuminen käynnistettyä. Voi olla, että ilman hoitoja palautuminen ei yksinkertaisesti käynnisty, varsinkaan jos uupumuksen taustalla on pitkiä stressijaksoja tai suurempia traumaattisia elämäntapahtumia.

On tunnettua, että esimerkiksi uni, meditointi, hengitysharjoitukset, jooga, rauhallinen kävely luonnossa ja muu rentoutuminen rauhoittavat kehoa ja mieltä. Yhdistämällä näitä parasympaattista hermostoa aktivoivia tekijöitä, panostamalla erityyppisten stressien vähentämiseen ja ottamalla mukaan suora parasympaattisen hermoston aktivointi, kuten energiahoito, vaikeastakin uupumuksesta on mahdollista toipua.

Haluaisitko sinäkin opiskella energiahoitajaksi?

Hoitojen lisäksi Suomen Energiahoitajat (SEH) tarjoaa energiahoitokoulutuksia lähikursseina Helsingissä ja Kuopiossa sekä verkkokursseina. Kouluttajina toimivat Petri Filipczak ja Miia Varpalahti.

Kuva 4: Suomen Energiahoitajien kouluttajat Petri Filipczak ja Miia Varpalahti rohkaisevat kaikenikäisiä tulemaan kokeilemaan BodyMind-energiahoitoa.

BodyMind-hoitomenetelmän oppiminen ei vaadi erikoiskykyjä tai aikaisempaa tietoa hoitamisesta. SEH:n järjestämillä kursseilla jokainen oppii kymmeniä tekniikoita, joilla auttaa asiakkaita. Tekniikat sopivat myös itsehoitoon. SEH tarjoaa kursseja Helsingissä ja Kuopiossa, ja kursseja on mahdollista suorittaa myös  verkkokursseina.

Kuva 5: Suomen Energiahoitajien järjestämät BodyMind Energy Balancing Method -energiahoitokursseilla asioita käydään ensin läpi teoriassa ja sitten niitä harjoitellaan käytännössä.

BodyMind-koulutus jakautuu kolmeen tasoon (Linkki: https://suomenenergiahoitajat.fi/koulutukset/). Ykköstason kolme kurssia pitävät sisällään fyysisen kehon, tunnekehon ja energiakehon hoitojen tekniikat. Tasolla 2 ovat Jatkokurssit 1 ja 2 ja kolmannella tasolla kaksi Henkisen tason hoitokurssia.

Kuva 6: Kurssit harjoituksineen ja näyttökokeineen antavat hoitajille hyvät valmiudet tehdä energiahoitoja itsenäisesti.

Mikäli haluat tutustua BodyMind-energiahoitoihin lisää, voit osallistua ilmaiselle webinaariluennolle (Linkki: https://suomenenergiahoitajat.fi/luento-bodymind/ ), jolla Petri Filipczak kertoo yksityiskohtaisemmin, mitä kaikkea BodyMind-energiahoitomenetelmällä voidaan hoitaa ja millaisia hoitotuloksia niillä on saatu. Luennolla käydään läpi asiakaskokemuksia sekä puhutaan tieteellisistä tutkimuksista, joissa on saatu vahvaa näyttöä energiahoitojen tehosta. Mikäli kiinnostuit osallistumaan Suomen Energiahoitajien kursseille, löydät linkin takaa myös alennuskoodin ensimmäiseen kurssiin.


Haluatko kuulla lisää miten energiahoidot vaikuttavat kehossa ja mitä kaikkea energiahoidoilla voidaan hoitaa – Tule kuuntelemaan ilmainen luento!


Haluatko oppia hoitamaan itseäsi ja muita, tutustu koulutuksiimme!