Sinulle, joka haluat auttaa läheisiäsi ja itseäsi voimaan paremmin

Opi poistamaan kipuja ja korjaamaan kehon virheasentoja lempeästi ja turvallisesti

Huippusuosittu kurssi sinulle, joka haluat saada käyttöösi toimivia työkaluja terveyden lisäämiseksi
ja ylläpitämiseksi energiahoidon avulla.
Parhaimmillaan hallitset fyysisen kehon hoitamisen perustekniikat jo 2 päivässä.
Tutustu ja tule mukaan!
Haluan mukaan kurssille >>

Kuvittele jos sinulla olisi…

 • Kyky auttaa muita ihmisiä voimaan paremmin omassa kehossa
 • Käytössäsi työkaluja, joilla voisit poistaa kehon kiputiloja tai pitkään vaivanneita virheasentoja
 • Laaja ymmärrys erilaisten kehollisten vaivojen kuten selkäkipujen, polvi-/olkapäävaivojen tai niskakipujen syistä ja hoitotavoista
 • Kyky hoitaa myös elimellisiä vaivoja kuten kilpirauhasen häiriöitä
 • Tieto ja ymmärrys, mihin energiahoidot todella perustuvat ja osaaminen hyödyntää tätä tietoa itsesi ja muiden hoitamisessa pysyvällä ja kestävällä tavalla…

…olisitko valmis tekemään tästä kaikesta totta jos sinulla olisi mahdollisuus siihen?

Tämä nimittäin on mahdollista, sillä olemme kouluttaneet jo yli 2000 ihmistä fyysisen kehon hoidon spesialisteiksi energiahoitojen avulla!

Tunnistatko itsesi näistä?

 • Olet kiinnostunut omasta ja muiden terveydestä ja haluat oppia tästä jatkuvasti lisää
 • Sinulla on sisäinen palo auttaa muita ja itseäsi voimaan fyysisesti paremmin
 • Haluat saada käyttöösi toimivia ja testattuja työkaluja hyvinvoinnin parantamiseksi ja fyysisten vaivojen poistamiseksi
 • Olet kärsinyt jostakin ikävästä kehollisesta vaivasta etkä ole vielä löytänyt apua tähän, vaikka olet yrittänyt jo lähes kaikkea
 • Olet hoitotyössä ja haluat saada lisää lempeitä ja turvallisia työkaluja työhösi (kuten hierontaan)
 • Haluat vaihtaa ammattia ja kouluttautua hoitotyöhön

Jos tunnistit itsesi näistä kuvauksista, energiahoitokurssimme voi olla juuri oikea vaihtoehto sinulle!

Esittelyssä huippusuosittu kurssi:

Fyysisen kehon hoito BodyMind Energy Balancing -menetelmän avulla

Kahden päivän lähikoulutus tai omatoiminen verkkokurssi, jonka aikana opit poistamaan kipuja sekä korjaamaan kehon asentovirheitä tehokkaasti, mutta lempeästi.

Kurssin jälkeen hallitset toimivat ja testatut BodyMind Energy Balancing -hoitoprotokollat fyysisten vaivojen hoitoon ja näet tulokset omin silmin jo kurssin aikana.

Kurssille osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tai ammatillista osaamista hoitotyöstä.

Kurssin sisältö

Tämä on polkusi fyysisten vaivojen energiahoitajaksi

Tämä ei ole aivan “tavallinen” energiahoitokurssi, missä opit yhden korkealentoisen energiahoitotekniikan.
Kurssilla opetamme energiahoidon maanläheisesti käyttäen fysiologian ja tieteen termejä. Kun ymmärrät mihin energiahoito oikeasti perustuu pystyt myös tekemään hoitotekniikat tehokkaammin. Hoitotulokset ovat konkreettisia ja mitattavia jo hoidon aikana, joten tiedät että hoitotekniikat tuottavat tuloksia.

Osa 1: Perusteet

Energeettisen jäsenkorjauksen perusteet: Saat yleistason perehdytyksen energeettisen jäsenkorjaukseen, mikä luo vahvan pohjan koko kurssille

Erityyppiset asentovirheet: Kuulet, minkälaisia asentovirheitä tyypillisesti on ja ymmärrät, mikä ero on hetkellisillä ja itsekseen ohimenevillä asentovirheillä ja kroonisilla asentovirheillä, joiden hoitamiseen tarvitaan aina apua

Asentovirheiden mittaaminen: Opit, mitä asioita on hyvä ottaa huomioon asentovirheiden mittaamisessa ja mitä asioita mittaamiseen tyypillisesti kuuluu

Osa 2: Mittauspisteet

Erilaiset mittauspisteet kehossa: Opit, miten eri mittauspisteet löytyvät kehosta ja miten virheasennot mitataan ja tunnistetaan

Saat syvällisen ymmärryksen yhteensä 11 mittauspisteestä: Lantio, ristiluu, lantion kierous, kallonpohja, lapaluut, selkärangan kierous, lonkat ja polvet, nilkat, jalkapohjat, kädet ja selkäranka

Lisävinkit mittaamiseen: Lisämittauspisteet ja vinkit hoitopöytiin

Osa 3: Energian kanavointi

Energian kanavointi: Mitä kanavointi on ja kuka pystyy energian kanavointiin?

Tekniikka energian kanavointiin: Opit tekniikan, jolla voit kanavoida energiaa hoidettavaan. Opit hyödyntämään hengitystä hoitotyössäsi yksityiskohtaisilla ohjeilla. Lisäksi pääset tekemään ensimmäisen konkreettisen harjoituksen energian kanavoinnista.

Käsien asennot energiahoidossa: Ymmärrät, miten käytät käsiäsi energiahoidossa ja miten käsien eri asennot vaikuttavat hoitoon ja tuloksiin

Yleiset ohjeet ja huomiot energiahoidosta: Kerromme, mitkä asiat ovat oleellisimpia hoidon aikana lähtien omasta energiastasi ja mielentilastasi. Saat ymmärryksen, minkälaisia tuloksia voit odottaa saavasi aikaan ja minkälaisia ohjeita sinun tulisi antaa myös hoidettavillesi tulosten varmistamiseksi.

Osa 4: Energeettinen jäsenkorjaus – Asentovirheet

Mittauspisteiden korjaus: Käymme läpi yhteensä 15 mittauspistettä ja miten niistä löytyvät kehon virheasennot voidaan korjata. Opit tekemään tarkistusmittaukset, joiden avulla voit todentaa hoidot tehon ja virheasentojen korjaantumisen.

3-kerran sääntö: Saat käyttöösi hyödyllisen työkalun, jonka avulla optimoit hoitotyötäsi ja ajankäyttöäsi järkevällä tavalla. Tämän mallin avulla tiedät, mihin virheasentoihin sinun kannattaa keskittyä ensimmäisenä. Työkalu auttaa saamaan tuloksia erityisen vaikeasti jumissa oleville alueille

Jäsenkorjauksen harjoitus: Pääset tekemään käytännön harjoituksen energeettisestä jäsenkorjauksesta ja viemään oppimaasi heti käytäntöön.

Osa 5: Meridiaanien avaus

Yleistä meridiaaneista: Ymmärrät, mitä meridiaanien avaus tarkoittaa ja milloin se olisi hyvä tehdä. Opit myös, mitä kautta keho purkaa tukoksia ja miten eri tukokset purkautuvat kehosta.

Tekniikka meridiaanien avaukseen: Opit hierontatekniikat, joiden avulla voit avata meridiaaneja lempeästi, mutta tehokkaasti.

Harjoitus meridiaanien avaukseen: Pääset kokeilemaan tekniikoita käytännön harjoituksessa ja näkemään tekniikoiden tehon tositilanteessa.

Osa 6: Kivun hoito

Kivunhoidon protokolla: Tutustut kivunhoidon protokollaan, mikä on usein tarpeellista kehon erilaisten virheasentojen takia.

Kivunhoidon tekniikat: Opit tärkeimmät tekniikat kivunhoitoon ja lievittämiseen. Opit esittämään hoidettavalle oikeat kysymykset, jotta pystyt paikallistamaan kivun ja hyödyntämään sopivia tekniikoita kyseiseen kipuun.

Kivunhoidon harjoitus: Pääset tekemään käytännön harjoituksen kivunhoitoon ja kokeilemaan oppimiasi tekniikoita oikeassa elämässä.

Osa 7: Miksi ihminen sairastuu?

Miksi ihmiset voivat niin huonosti? Ymmärrät, miksi tänä päivänä ihmiset voivat niin huonosti ja mistä palasista kokonaisvaltainen terveys rakentuu

Krooninen stressi: Opit, miksi krooninen stressi on haitallista ja miten se vaikuttaa terveyteen ja fyysiseen kehoon. Käymme läpi, miten kroonisen stressin haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja näin ollen myös estää sairastuminen

Sympaattinen ja parasympaattinen hermosto: Ymmärrät sympaattisen ja parasympaattisen hermoston roolit ja miten ne vaikuttavat terveyteesi. Opit, miten energiahoidolla vaikutetaan hermostoon ja miten tämä edistää sinun ja hoidettaviesi terveyttä sekä hyvinvointia.

Osa 8: Uskomukset sairauden syistä ja vaikeudesta

Hoidettavien uskomukset: Ymmärrät, miten hoidettavien uskomukset omiin sairauksiin ja niiden juurisyihin vaikuttavat hoitotyöhösi ja tuloksiisi. Opit, miten sinun kannattaa suhtautua erilaisiin uskomuksiin, jotta ne eivät estä parantumista tai hoitotyön tuloksia.

Osa 9: Elimet

Fyysisen kehot elimet ja ominaisuudet: Tämän tiedon avulla sinun on mahdollista hoitaa elimiä sekä ymmärtää, miten elimet vaikuttavat ja voivat oireilla kehossa sekä tunnetasolla.

11 elintä: Käymme läpi nämä kaikki elimet: keuhkot, sydän, maksa, sappirakko, pallea, munuaiset, perna, vatsalaukku, ohutsuoki, paksusuoli, virtsarakko

Osa 10: Umpieritysjärjestelmä

Umpieritysjärjestelmän rauhaset ja ominaisuudet: Tämän tiedon avulla sinun on mahdollista hoitaa rauhasia sekä ymmärtää, miten ne vaikuttavat ja voivat oireilla kehossa sekä tunnetasolla

8 rauhasta: Käymme läpi nämä kaikki rauhaset: käpyrauhanen, aivolisäke, kilpirauhanen, kateenkorva, lisämunuaiset, haima, munasarjat, kivekset

Osa 11: Selkäranka

Näin selkäranka rakentuu: Saat yksityiskohtaisen syväsukelluksen selkärangan rakenteeseen. Tämä auttaa sinua hoitotyössäsi ja tiedät, mistä selkärangan erilaiset ongelmat voivat johtua.

Osa 12: Paikallishoito

Paikallishoidon käyttötarkoitukset: Opit, mihin paikallishoitoa käytetään ja miten monta paikallishoitokertaa erilaisiin elimellisiin rauhasperäisiin ongelmiin tarvitaan

Paikallishoidon vaiheet: Saat ymmärryksen paikallishoidon 5-vaiheisesta mallista, jolla vaikutetaan elimiin ja rauhasiin

Osa 13: Itsehoito

Oman kehon hoito: Opit, miten voit hyödyntää energiahoitoa oman kehosi virheasentojen korjaamiseen

Itsehoidon mittaus: Opit, miten voit hoitaa itseäsi näillä tekniikoilla ja mikä hyöty itsehoidosta on verrattuna toisen henkilön tekemään hoitoon. Hallitset oman kehosi virheasentojen mittaamisen ja kuinka voit korjata mittauspisteitä omatoimisesti.

Osa 14: Demohoito

Demohoito esimerkkinä: Näet, kun asiantuntijamme toteuttaa demohoidon asiakkaalle

Tekniikoiden hyödyntäminen hoidossa: Opit, miten haastattelu tehdään oikein, miten etenet hoidossa erilaisten tekniikoiden avulla ja miten kommunikoit hoidon etenemisestä hoidettavalla. Tämä konkretisoi hoitoprotokollan toteuttamisen käytännössä ja voit siirtää tämän opin suoraan käytäntöön ja omaan hoitotyöhösi.

Osa 15: Kysymyksiä ja vastauksia hoitotyöhön

Yli 2000 asiakkaan yleisimmät kysymykset: Saat tiiviinä pakettina vastaukset kursseillamme nousseisiin yleisimpiin kysymyksiin. Tämä osio vastaa lähes varmuudella kaikkiin sinua askarruttaviin kysymyksiin.

Osa 16: Mitä seuraavaksi?

Jatkopolkusi energiahoitajana: Annamme sinulle selkeän jatkopolun, jota voit halutessasi lähteä kulkemaan kurssin käytyäsi. Näin voit syventää osaamistasi entisestään ja kouluttautua yhä osaavammaksi energiahoitajaksi.

Vinkit tulevaan: Annamme vinkkimme, miten sinun kannattaa aloittaa hoitotyöt ja mihin sinun tulisi keskittyä, jotta kehityt ja saat vietyä oppimasi käytäntöön. Näin voit nähdä upeita tuloksia hoidettaviesi kanssa ja poistaa pahoinvointia ja kipua ennen näkemättömällä tavalla.

Haluan mukaan kurssille >>

Yli 2000 koulutettua energiahoitajaa

Olemme kouluttaneet BodyMind Energy Balancing -hoitajia vuodesta 2011 ja saamme jatkuvasti positiivista palautetta sekä kursseistamme että hoitotekniikoiden tehosta. On sydäntä lämmittävää kuulla kurssilaisilta niistä mahtavista hoitotuloksista mitä he saavat tällä menetelmällä aikaan.

“Oman vaivan hoitamisesta energiahoitajaksi

“Sain hoidoista todella suuren avun omaan henkiseen tilaan ja jaksamiseen. Oman kokemukseni myötä kiinnostuin itsekin aiheesta.

Hoitajan suosituksen kautta löysin Suomen Energiahoitajien kursseille opiskelemaan BodyMind Energy Balancing Method -hoitomenetelmää. Olen käynyt kaikki kurssit lähiopetuksena. Tykkään tästä opiskelumuodosta, koska kursseilla on todella rento tunnelma ja samalla pääsee tapaamaan samanhenkisiä ihmisiä. Teemme monen kurssikaverin kanssa vaihtohoitoja, ja olen saanut uusia ystäviä kurssien kautta.

Kursseilla käynti on laajentanut omaa maailmankuvaani ja ymmärrystäni elämästä. Kun on käynyt omia juttuja läpi, ymmärtää itseään paremmin ja sitä kautta muitakin. Olen nykyään paljon rauhallisempi ja tasapainoisempi ja suhtaudun ylipäätään keveämmin asioihin. Moni ystävä onkin sanonut, että olen nykyään paljon maadoittuneempi.

Teen hoitoja kotonani Kaivokselassa koko ajan vain säännöllisemmin niin läheisille kuin asiakkaillekin. Käyn myös itse energiahoidossa säännöllisesti. Hoitojen tekemisessä kiehtoo, kun näkee asiakkaan helpotuksen ja rentoutuneen olon hoidon jälkeen.

Voin omasta kokemuksesta lämpimästi suositella kokeilemaan energiahoitoja, ja jos kurssit kiinnostaa niin mukaan vaan! :)”

Juha-Pekka Hietala

Skeptinen suhtautuminen kääntyi positiivisten tulosten myötä

“Ilmoittauduin ensimmäiselle kurssille, joskin olin todella skeptinen sen suhteen, voisivatko hoidot oikeasti toimia. Kouluttajat kuitenkin kertoivat hoidoista hyvin maanläheisellä tavalla. Asuin tuolloin vielä Helsingissä ja tein aluksi kotonani hoitoja ystävilleni. Yllätyin tuloksista. Tuntui ihmeelliseltä huomata, miten ihmiset saivat niin nopeasti helpotusta erilaisiin fyysisiin kipuihin ja tunnepuolen ongelmiin.

Hyvät hoitotulokset kannustivat jatkamaan hoitojen tekemistä ja kouluttautumista pidemmälle energiahoitojen parissa. Kävin lyhyessä ajassa Suomen Energiahoitajien koko koulutusohjelman, osan paikan päällä Helsingissä ja osan webinaarina, ja aloin tehdä hoitoja Helsingin lisäksi kotikaupungissani Imatralla. Pikkuhiljaa etätöiden myötä aloin viettää enemmän aikaa Imatralla ja tehdä hoitoja kaupungin keskustassa eräässä hoitolassa. Syyskuussa 2023 perustimme hoitajakollegani kanssa Voidaan Hyvin -toimipisteen Imatralle.

Hoitojen tekeminen on minulle erittäin palkitsevaa, ja suunnittelen hoidon aina jokaiselle asiakkaalle hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Ennen hoitoa tehtävässä alkukartoituksessa pyrin selvittämään asiakkaan tilanteen mahdollisimman tarkasti, jotta hoito saadaan kohdennettua ongelman alkulähteeseen. Energiahoito onkin hoitomuotona paitsi turvallinen, niin myös todella tehokas.”

Johanna Salonen

Masennuksesta parantumisen kautta energiahoitajaksi

“Olin masentunut yli 20 vuotta elämästäni.

Olin kokeillut lääkehoitoa ja käynyt kolmen vuoden terapian saamatta niistä apua. Univaikeudet ja unilääkkeet olivat edelleen käytössäni, kun tutustuin energiahoitoihin.

Ensimmäinen kokemukseni hoidosta oli käänteentekevä. Sen jälkeen oloni oli ensimmäistä kertaa vuosiin selkeä enkä tuntenut henkistä ahdistusta. Aloin kokea iloa ja onnellisuutta vuosikausien synkkyyden jälkeen.

Aloin heti ensikokemukseni jälkeen etsimään energiahoidoista lisää tietoa. Päädyin Suomen Energiahoitajien ilmaisen luennolle ja siitä suoraan ensimmäiselle kurssille. Heti ensimmäisen kurssin jälkeen aloin tehdä harjoitushoitoja tuttavilleni ja kurssikaverin kanssa.

Alussa hoitojen tekemisessä auttoi se, että minulla oli heti alusta alkaen muutama innokas ystävä, jotka halusivat saada hoitoja. Lisäksi tutustuin melko nopeasti muihin BodyMind-energiahoitajiin ja sain itselleni paljon uusia ystäviä.

Olen tehnyt energiahoitoja ensimmäisestä kurssista lähtien, ensin sivutoimisesti pari vuotta ja nyt vuoden verran päätoimisesti. Suomen Energiahoitajien opintojen jälkeen halusin syventää osaamistani ihmisten auttamisessa ja opiskelin myös ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Hoitojen lisäksi valmennan asiakkaitani kohti kokonaisvaltaista hyvinvoivaa elämää.

Mieleenpainuvimmat hoitokokemukset ovat jääneet useista alkuun hyvin skeptisistä asiakkaista. Useampi henkilö on käynyt luonani lahjakortin saattelemana hoidossa. Lahjakortin he ovat saaneet ehkä puolisoltaan tai vanhemmaltaan. Tunnetilat ja ajatukset ovatkin hoidon aikana muuttuneet täysin, ja monista tällaisista henkilöistä on tullut minulle vakioasiakkaita.”

Siru Remes

Haluan mukaan kurssille >>

Kouluttajinasi kokeneet energiahoidon ammattilaiset

Petrillä on 23 vuoden kokemus energiahoidoista. Hän on opiskellut monia eri energiahoitotekniikoita ja on aktiivisesti jatkokehittämässä Suomen Energiahoitajien BodyMind Energy Balancing -energiahoitomenetelmää. Petri toimii hoitajana, kouluttajana ja luennoi energiahoidoista.

Miialla on vankka kokemus luontaishoidoista. Hän aloitti homeopaattina ja hermoratahierojana ja tutustuttuaan Petriin hän vaihtoi energiahoitoihin koska hoitotulokset olivat nopeampia ja tehokkaampia. Miia toimii hoitajana, kouluttajana ja on aktiivisesti jatkokehittämässä BodyMind Energy Balancing -menetelmää.

Tämän sinäkin voit oppia!

Elixirin Lotta Harala ja Tiina Myllymäki kävivät testaamassa BodyMind Energy Balancing -menetelmään kuuluvaa energeettistä jäsenkorjausta I Love Me -messuilla.

Katso videolta, miten nopeasti hoidolla voidaan saada vaikutuksia!

Oletko valmis aloittamaan energiahoitajamatkasi kanssamme?

Lähde mukaan ja hallitset energiahoidon perustekniikat parhaimmillaan jo kahden päivän kuluttua

Valitse sinulle paras tapa osallistua

Voit käydä koulutusohjelmaa joustavasti miten se sinulle parhaiten sopii.

Opiskeluvaihtoehdot ovat:

1. Verkkokurssi
2. Lähikurssi

Verkkokurssi ja lähikurssi tarjoavat saman informaation, ne ovat vain eri tapoja opiskella.

Molempien vaihtoehtojen hinta on 490 € (sis. alv 24%)

Tutustu alta vaihtoehtoihin ja valitse omasi!


Osallistu verkkokurssiin: 490 € (sis. alv 24%)

Valitessasi verkkokurssin, sinun ei tarvitse odottaa kurssipäivää, vaan voit aloittaa opiskelun heti, kun ilmoittaudut kurssille. Saat heti pääsyn nettisivujen oppimisympäristön videomateriaaleihin.

Verkkokurssin materiaalit ovat käytössäsi kuuden kuukauden ajan kurssin ostohetkestä, joten sinulla on paljon aikaa käydä läpi verkkokurssiin liittyvät oppitunnit omien aikataulujesi mukaan. Mikäli sinulle tulee esteitä etkä ehdi käydä kurssimateriaaleja läpi tuon 6kk:n aikana, saat materiaalit uudelleen käyttöösi 6kk ajaksi suorittamalla 80€ arvoinen kertausmaksu. Kaikki kurssit on mahdollista kerrata samalla 80€ kertausmaksulla.

Nämä saat, kun ostat kurssin:

 • Saat tunnukset heti oston jälkeen emailiisi joilla pääset nettisivujen oppimisympäristöön käymään läpi oppitunteja.
 • Kurssimateriaali:
  • Sähköinen kurssimateriaali: Verkkokurssin ostettuasi pääset heti nettisivujen oppimisympäristöön tutustumaan sähköiseen kurssimateriaaliin. Oppimisympäristö ja siihen liittyvä sähköinen kurssimateriaali ovat käytössäsi kuuden kuukauden ajan kurssin ostohetkestä alkaen.
  • Vihkomuotoinen kurssimateriaali: Ostoskorissa sinulla on mahdollisuus ostaa lisäoptiona vihkomuotoinen kurssimateriaali.
 • Kurssin jälkeen sinulla on pääsy kurssikohtaiseen WhatsApp-ryhmään sekä kurssilaisille tarkoitettuun suljettuun Facebook-ryhmään.
 • Kurssin jälkeen sinulla on mahdollisuus saada kaikkiin kysymyksiin vastaukset kouluttajaltamme Petriltä.
Haluan mukaan verkkokurssiin 490 €

Osallistu lähikoulutukseen: 490 € (sis. alv 24%)

Lähikursseja järjestämme eri paikkakunnilla kuten esim. Helsingissä sekä Kuopiossa. Lähikursseille on rajattu osallistujamäärä, joten mikäli haluat mukaan jollekin kurssille, kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin.

Kun lähdet mukaan lähikoulutukseen:

 • Kurssi järjestetään lauantai- ja sunnuntaipäivinä kurssiin liittyvällä paikkakunnalla.
 • Saat ennen kurssia kurssikirjeen, jossa kerrotaan tarkemmat yksityiskohdat kurssista.
 • Kurssipäivien kesto on yleensä klo 11-18 (voi vaihdella hieman riippuen kurssista).
 • Kurssimateriaali: Saat vihkomuotoisen kurssimateriaalin kurssin alussa.
 • Tauot: kurssi sisältää yleensä tunnin mittaisen ruokatauon sekä muutamia lyhyempiä taukoja (ruoka ei sisälly hintaan).
 • Kurssin jälkeen sinulla on pääsy kurssikohtaiseen WhatsApp-ryhmään sekä kurssilaisille tarkoitettuun suljettuun Facebook-ryhmään.
 • Kurssin jälkeen sinulla on mahdollisuus saada kaikkiin kysymyksiin vastaukset Facebook ryhmästä, WhatsUpp-ryhmästä tai suoraan kouluttajaltamme Petriltä.
Haluan mukaan lähikoulutukseen 490 €