Toimitusehdot

Suomen Energiahoitajien sopimusehdot

1. Säännöt

Asiakas (mukaan lukien hänen koulutukseen tulevat edustajansa) on velvollinen noudattamaan sääntöjä, joita Suomen Energiahoitajat on laatinut asiakaskoulutuksen kursseja varten. Tästä mainitaan osanottajille myös kurssin alkaessa.

2. Kurssin varaaminen

Kurssivaraus astuu voimaan, kun varaus on tehty suullisesti sopimalla, puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittautumislomakkeella, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

3. Peruminen

Avaamattomalla/käyttämättömällä tuotteella/palvelulla on 14 päivän palautusoikeus. Livekursseille paikan lunastaminen on sitova, halutessasi voit vaihtaa kurssin ajankohdan myöhempään, sinulle sopivaan ajankohtaan.

Tarjoushintaiset kurssit
Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Halutessasi voit vaihtaa kurssin ajankohdan myöhempään sinulle sopivaan ajankohtaan. Kurssiajankohdan siirtäminen ei vaikuta kurssin maksusuunnitelmaan: kurssi on maksettava alkuperäisen maksusuunnitelman ja ajankohdan mukaisesti.

Peruutetuista kursseista veloitetaan kurssin hinta kokonaisuudessaan.

4. Hinnat

a) Maksettava hinta on voimassa olevan koulutusluettelon mukainen, ellei muuten ilmoiteta.

b) Mainittu hinta sisältää kurssin kirjallisen materiaalin sekä todistuksen.

c) Hinnat sisältävät alv. 24 %.

5. Maksuehdot

Kaikki hinnat ovat euroissa. Ellei toisin mainita, Asiakas on velvollinen maksamaan kurssimaksun kokonaisuudessaan ennen kurssille tuloa, ellei muutoin sovittu.

6. Kurssin alkamispäivä ja kurssien pitäminen

a) Lähikurssit

Ellei muuten sovita, kaikki kurssit alkavat Suomen Energiahoitajien kurssiesitteessä mainittuna päivämääränä. Suomen Energiahoitajat lupaa ilmoittaa hyvissä ajoin kurssin mahdollisesta peruuttamisesta kriisitilannetta lukuun ottamatta. Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa kurssimaksu palautuksena, mutta Asiakkaalla ei ole mainitussa peruutustilanteessa oikeutta mihinkään muuhun kompensaatioon tai kustannusten korvaukseen.

Lähikurssit muuttuvat OnLine-kursseiksi, mikäli paikkakunnan kokoontumisrajoitukset estävät 20 henkilön kokoontumisen. Lähikurssi-ilmoittautuminen muuttuu näissä tapauksissa automaattisesti OnLine-ilmoittautumiseksi.

b) Verkkokurssit

Verkkokurssit ovat auki 6kk ostohetkestä.

7. Luottamuksellisuus

Mikäli johonkin kurssiin sisältyy jotain Suomen Energiahoitajien luottamuksellista tietoa (joka Suomen Energiahoitajien oman arvion mukaan on luottamuksellista), Asiakkaalla ja sen edustajilla on velvollisuus pitää sellaista tietoa ehdottoman luottamuksellisena, eikä tietoa saa paljastaa kenellekään kolmannelle osapuolelle.

8. Tekijänoikeus

Kaikki kurssin aikana käyttöön annettu viitemateriaali on Suomen Energiahoitajien yksinomaista omaisuutta, ja Suomen Energiahoitajilla on kaikkeen materiaaliin tekijänoikeus (ellei muuten ilmoiteta). Kaikki materiaali- ja kurssioikeudet pidätetään. Osanottajien saaman kurssiaineiston kopiointi, lainaaminen, luvaton käyttö tai vuokraaminen (kokonaisuudessaan tai osittain) on kielletty.

9. OnLine-kursseja koskevat ehdot

OnLine-kursseilla jaettava kurssilinkki ja siihen liittyvä materiaali ja kurssin sisältö on tarkoitettu vain kurssin ostaneelle henkilölle. Linkin jakaminen ja materiaalien näyttäminen muille on ehdottomasti kielletty. Linkin tai materiaalien jakaja on korvausvelvollinen jakamisesta aiheutuneista vahingoista. 

10. Vahingonkorvaukset

Asiakas hyväksyy näihin sopimusehtoihin sisältyvät vastuut edustajiensa puolesta. Asiakas suostuu korvaamaan Suomen Energiahoitajille täysimääräisesti kaikki Suomen Energiahoitajille tai sen työntekijöille koituneet tappiot, vahingot tai haitat, joita Asiakas tai joku sen edustajista on käytöksellään, toimillaan, laiminlyönneillään tai tekemättä jättämisellään aiheuttanut.

11. Vastuuvelvollisuuden rajoitukset

a) Suomen Energiahoitajat ei ole vastuussa viiveistä tai suorittamatta jättämisistä, jotka aiheutuvat sen kohtuulliseksi katsottavan vastuun ja valvonnan ulkopuolisista tekijöistä.

b) Tämän sopimuksen puitteissa Asiakkaan saamat korvaukset ovat ainoat korvaukset, joihin Asiakas on oikeutettu, eikä Suomen Energiahoitajat ole muulta osin vastuuvelvollinen Asiakkaalle mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta riippumatta siitä, kuinka Asiakas ne perustelee.

12. Muuta

a) Jos Suomen Energiahoitajat ei hyödynnä tässä sopimuksessa mainittuja oikeuksiaan, sitä ei pidetä kyseisistä oikeuksista luopumisena tai niiden menettämisenä.

b) Tähän sopimukseen sisältyvät tiedot ovat oikein laadittuja sopimuksen painoon menon hetkellä.

c) Kumpikaan sopimusosapuoli ei saa luovuttaa mitään tässä mainittuja oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa.

d) Jos jompikumpi osapuoli joutuu varattomaksi, ei pysty suorittamaan langenneita maksujaan, ilmoittaa olevansa vararikossa, joutuu tahattoman vararikon kohteeksi, sille on nimitetty konkurssitoimitsija tai sen varat on takavarikoitu, toisella osapuolella on oikeus olla täyttämättä hänelle muuten kuuluvia velvoitteita.

e) Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa.

f) Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua erimielisyyksiin, ne ratkaistaan Kuopion käräjäoikeudessa, Suomen Lain mukaisesti.