Fysioterapeutti Päivi Tukiainen

“Kokeilunhalu tai tavoite saada kehoa rentoutumaan ovat mainioita kimmokkeita energiahoitoon tulemiselle.

Olen toiselta ammatiltani fysioterapeutti ja työskentelin siinä ammatissa erikoissairaanhoidossa 30 vuoden ajan. Sain vuonna 2017 Suomen Energiahoitajien koulutuskokonaisuuden suoritettua ja siitä lähtien olen tehnyt vapaa-ajallani aktiivisesti energiahoitoja. Olen käynyt kurssit lähikurssina, yhden täydennyskurssin myös verkkokurssilla. Kurssit koin erittäin selkeiksi ja konkreettisiksi alusta alkaen, ja kursseilla oli myös erittäin hyvä henki osallistujien keskuudessa. Opettajia Petriä ja Miiaa on ollut myös helppo lähestyä. Opiskelumateriaali on ollut selkeä.

Vuonna 2023 alussa siirryin kokopäiväisesti yksityissektorille. Otan vastaan sekä fysioterapia- että energiahoitoasiakkaita.
Olen tutustunut vuosien varrella myös muihin energiahoitomenetelmiin, mutta laaja-alainen ja kokonaisvaltainen BodyMind Energy Balancing kolahti heti hyvällä tavalla ja käytän tosi mielelläni metodin monipuolisia työkaluja. Muistan, että opittuja asioita pystyi alkaa käyttämään käytännössä heti alussa. Kurssit rakentuivat järkevästi, ja oli helppo edetä tehden samalla harjoitushoitoja koko ajan.

Hoidan eri-ikäisiä asiakkaita, eläimiä en juurikaan. Nykyään teen lähinnä lähihoitoja, kaukohoitoja teen hyvin satunnaisesti. Hyödynnän myös musiikin terapeuttista ja rentouttavaa vaikutusta; vapaa-ajalla olen musiikin kanssa tekemisissä muutoinkin aktiivisesti.
Itselleni on luonnollista olla tunnepuolen asioiden kanssa tekemisissä, ja asiakkaat alkavat usein luontevasti kertoilemaan tunnepuolen asioista. Näin ollen olen huomannut erityisen usein fyysisten vaivojen ja tunnelukkojen yhteyden. Tämä on myös koulutuksessa hyvin tuotu esille.

Hyviä hoitotuloksia on tullut vuosien varrella paljonkin. Toiset ovat halunneet aloittaa pidempiaikaisen prosessin hoidettavana, osa puolestaan kokee hyväksi esimerkiksi 3–4 hoitokerran sarjan suhteellisen lyhyellä aikavälillä.

Vaikka hoidon tarve olisikin jokin kehon kiputila tai särky, kuten nivel-, selkä-, lantio- tai vatsakipu, päänsärky tai migreeni, asiakas kokee usein myös, miten yleinen stressitaso laskee ja jännittyneisyys lieventyy hoidon myötä. Neurologisista sairauksista hyviä kokemuksia on muun muassa MS-taudin hoitamisesta. Usein hoitoon hakeutumiseen syynä on ollut myös henkinen stressi, uupumus tai suru, joihin hoidoista on ollut apua.

Energiahoitoon hakeutumiselle ei tarvitse olla mitään erityistä kehon vaivaa tai syytä. Pelkkä kokeilunhalu tai tavoite saada kehoa rentoutumaan ovat mainioita kimmokkeita energiahoitoon tulemiselle.

Jyrkkä vastakkainasettelu terveydenhuollon ja täydentävien hoitojen välillä on minusta turhaa, ja olen iloinen siitä, että voin toimia molemmissa ammateissani. Olen iloinen ja kiitollinen, että voin hyvillä mielin kertoa olevani myös energiahoitaja. Ja iloinen olen myös siitä, että terveydenhuoltoalan keskuudessa iso osa ammattilaisista suhtautuu myönteisesti täydentävien hoitoihin.

Jos ihminen haluaa, häntä on mahdollista auttaa monipuolisesti. Mutta kukin saa valita oman mielensä mukaan, ja se ei ole muilta pois. Ja aina tarvittaessa, kuten minäkin olen tehnyt, energiahoitaja voi ohjata joissakin tilanteissa asiakasta kääntymään myös lääkärin puoleen.

Ensimmäistä kertaa energiahoitoa kokeilevalle hoito on yleensä positiivinen yllätys. Ihmisillä on turhaan mystisiä ennakkoluuloja tästä varsin luonnollisesta tavasta hoitaa. Mielestäni paras määritelmä energiahoidoille on Suomen Energiahoitajien koulutuksessa oppimani määritelmä: “energiahoito on kehon syvän fysiologisen stressin hoitamista”.

Elän nyt työni suhteen unelmaani ja olen siitä kiitollinen.”

Päivi Tukiainen


Haluatko oppia hoitamaan itseäsi ja muita, tutustu koulutuksiimme!