Tieteellistä tutkimusta energiahoidoista

Tutkimukset, joissa on saatu
tieteellistä näyttöä energiahoitojen
vaikutuksista

Eri tutkimuksissa on yleensä tutkittu eri energiahoitomuotoja kuten Reiki, Quantum Touch, Pranic Healing jne. Olemme itse opiskelleet hyvin laaja-alaisesti eri energiahoitomuotoja ja tulleet siihen tulokseen, että kaikki energiahoidot perustuvat pitkälle samaan perusvaikutusmekanismiin. Joten lukiessasi eri tutkimuksia, voitkin ajatella yleisellä tasolla että kussakin tutkimuksessa on tutkittu energiahoidon vaikutusta.

Miten asennoitua
näihin tutkimuksiin?

Koska aihe on tabu, ei näistä tutkimustuloksista kuule mediassa ja monet skeptikot hyökkäävät raivoisasti tutkimuksia vastaan.

Monet ajattelevat naiivisti, että mikäli tieteellistä näyttöä olisi, kaikki tietäisivät siitä, mutta valitettavasti näin ei ole.

Olimme itse energiahoitoihin tutustuttuamme sinisilmäisiä sen suhteen että media raportoi asioista aina luotettavasti. Ihmetys oli suuri kun huomasimme että energiahoidoista uutisoitiin aina siten, että koko hoitokenttä leimattiin tehottomaksi tai jopa vaaralliseksi. Emme nähneet yhtään otsikkoa tai haastattelua missä olisi kerrottu niista tuhansista tapauksista joissa ihmiset olivat saaneet merkittävää apua vaivoihinsa. Ihmiset jotka olivat käyttäneet hoitoja tuotiin esille vähän omituisina tai ainakin he eivät osanneet ajatella kriittisesti koska käyttivät “plasebovaikutukseen perustuvia hoitoja.”

Ihmettelimme alkuvaiheessa median toimintaa suuresti: Eivätkö he tiedä totuutta vai halutaanko luontaishoidoista antaa tahallaan väärä kuva?

Vähitellen karu totuus alkoi tulla tietoisuuteemme: Oikeaa tietoa ei suureksi osaksi tiedetä, mutta olemme myös havainneet tahallista faktojen vääristelyä jotta energiahoitojen voidaan sanoa olevan tehottomia. Tämä on mielestämme moraalitonta toimintaa mikä voi estää henkilöä saamasta apua koska hänelle annetaan väärää tietoa eri hoitovaihtoehdoista mitä on saatavilla.

Tiedon puute on valitettavaa ja pyrimmekin korjaamaan tätä tilannetta näiden sivujen kautta sekä luennoillamme.

Tahallinen tiedon vääristely, jotta oma näkemys saadaan läpi hinnalla millä hyvänsä ja varsinkin silloin kun se hinta voi olla toisen ihmisen terveys, on mielestämme erittäin tuomittavaa.

Tahalliseen vääristelyyn olemme törmänneet erityisesti hieman nimeä omaavien skeptikoiden taholta. On käynyt hyvin selväksi, että kyse ei ole tiedon puutteesta vaan selkeä agenda on valittettavasti vain tuoda esille oma “totuus” samalla kun oikea tieteellinen tieto yritetään kaikin keinoin piilottaa tai saattaa epäilyksen alle.

Miksi monet skeptikot vastustavat niin voimakkaasti näitä tutkimuksia?

Yksi syy on todennäköisesti se että he ajattelevat että nämä tutkimustulokset haastavat materialistisen maailmankuvan. Seuraus on että näitä tutkimustuloksia pimitetään eivätkä tunnetut tiedejulkaisut halua julkaista niitä. Erään ulkomaisen tiedelehden päättoimittajan selitys siihen, miksi he eivät suostu julkaisemaan tämän kaltaisia päteviä tutkimustuloksia oli ”Nämä tulokset voisivat aiheuttaa hämmennystä lukijoissa”.

Huomaa, että syy siihen, että tutkimusta ei haluttu julkaista ei ollut se, että tutkimus ei olisi ollut tieteellisesti pätevä, vaan se, että tutkimustulokset olivat yllättäviä.

Tästä puolueellisesta ja epätieteellisestä asenteesta seuraa se, että arvostettuihin tiedejulkaisuihin hyväksytään vain tutkimukset mitkä ovat suurimmaksi osaksi vanhaa tietoa, jotta ”lukijat eivät hämmentyisi”. Valitettavasti tämä jarruttaa tehokkaasti tieteen etenemistä. Ihmisten on jo korkea aika herätä tähän todellisuuteen, mikä tieteessä valitettavasti vallitsee, kun tullaan alueelle missä pitäisi laajentaa nykykäsityksiä merkittävästi.

Tiedeyhteisö toimii “tieteellisesti” siihen saakka kunnes tullaan alueelle missä ihmisten vahvat ennakkokäsitykset ja uskomukset tulevat kuvaan mukaan. Silloin tapahtuu mielenkiintoisia asioita kuten se, että yhtäkkiä mikään tieteellinen näyttö ei riitäkään ja ihmiset joiden uskomuksia koetellaan tekevät kaikkensa että nämä heitä ilmeisesti jollakin tapaa järkyttävät tutkimustulokset saadaan ohitettua ja selitettyä pois. Tämän huomaa siitä että tutkimuksia kritisoidaan siten että faktoja jätetään selittämättä ja kritisoidaan jotain yksityiskohtaa jotta tutkimus voidaan selittää pois ja voidaan jatkaa turvallisessa vanhassa uskomuksessa, että “mitään tieteellistä näyttöä ei tietenkään ole”.

Pyydänkin lukijaa asennoitumaan näihin tutkimuksiin kuten ”todellinen tiedemies”. Tällainen henkilö tiedostaa, että ei vielä tiedä, koska ei ole tutustunut aiheeseen. Lukijan on erittäin tärkeää olla neutraali, jolloin hän ei ole puolustamassa uskomusta kumpaankaan suuntaan. Vain katsomalla neutraalisti dataa, lukija voi tulkita tutkimusten tuloksia luotettavasti ja näin tieteessä tulisi tietysti aina toimia.

Mediassa ja erityisesti internetissä valitettavasti on paljon kovaäänisiä harhaanjohtajia jotka usein vetoavat tieteeseen, mutta jotka eivät ole todellakaan neutraaleja kannassaan ja näitä ”tiedemiehiä” suuri osa kansasta valitettavasti sokeasti uskoo. Tämän vuoksi kehotammekin lukijaa kriittiseen omaan ajatteluun ja unohtamaan ns. yleisen mielipiteen mikä on monesti hyvin värittynyt mediassa/internetissä esiintyvän raivokkaan puolueellisen kannanoton ja suoranaisen disinformaation takia.

Kun olet käynyt tutkimukset läpi, kysy itseltäsi kumpi seuraavista vaihtoehdoista on todennäköisempi, kun katsotaan pelkästään dataa ilman ennakkokäsityksiä ja ilman tarvetta puolustaa/ampua alas kumpaakaan vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1: Energiahoidosta ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Kyse on täysin tehottomasta hoitomuodosta ja kokeet näyttävät tämän, sillä mitään konkreettista ei tapahdu kun hoitoja tehdään tarkasti valvotuissa olosuhteissa.

Vaihtoehto 2: Energiahoidosta on olemassa tieteellistä näyttöä, sillä kun energiahoitoja tehdään tarkkaan valvotuissa olosuhteissa, saadaan selkeitä tuloksia.

Jos päädyt vaihtoehtoon 2, niin eikö energiahoidot pitäisi ottaa vakavasti ja eikö silloin tätä aihetta pitäisi tutkia lisää, jotta hoitovaikutus saataisiin laajempaan käyttöön?

Nykytilanteesta kun kärsivät eniten ne ihmiset jotka eivät tiedä energiahoidoista tai luulevat niiden olevan tehottomia.

Miten näihin tutkimustuloksiin asennoidutaan valitettavan usein?

On totta, että energiahoitojen takana olevia vaikutusmekanismeja ei täysin tunneta ja tämä aiheuttaa osaltaan sen, että aihetta vähätellään. Tämä on ymmärrettävää, sillä ihmisen mieli haluaa turvaa ja siksi meillä on tarve uskoa, että tiede osaa selittää kaikki ilmiöt. Kun sitten eteen tulee ilmiö, jota ei osatakaan selittää, aiheuttaa se helposti voimakkaan tarpeen sivuuttaa koko asia.

Tutkimustulokset mielestämme näyttävät selkeästi sen, että energiahoidot tuottavat tuloksia. Se, että tiede ei vielä ymmärrä sitä, miten energiahoito saa aikaan kyseiset tulokset, pitäisi herättää tiedeyhteisön valtava kiinnostus tutkia asiaa lisää.

Tieteen tarkoitus on tutkia asioita joita emme vielä ymmärrä, jotta oppisimme lisää. Energiahoitoa on jo tutkittu mielestämme siinä määrin, että on selkeästi nähtävissä että kyseessä on todellinen ilmiö. Ja koska tämän ilmiön perusvaikutusmekanismia ei tunneta, ei tuloksia selittävää yhtenäistä teoriaa ole vielä osattu kehittää. Tämän pitäisi olla erittäin jännittävä löydös jonka seurauksena monet tutkijat tarttuisivat aiheeseen innokkaasti. Valitettavasti näin ei ole ja he jotka uskaltavat tutkia, huomaavat pian miten tutkimuksia vähätellään, tutkimustuloksia ei oteta tieteellisiin julkaisuihin ja miten vaikeaa on löytää rahoitusta ja muuta tukea tutkimukselle. Tämä kaikki aiheuttaa sen, että tabu pitää edelleen sitkeästi pintansa.

Bill Bengston sanoo esitelmässään seuraavaa:

“Se, että tuottaako energiahoito tuloksia ei ole enää edes mielenkiintoinen kysymys. Nyt pitäisi tutkia sitä, minkä lainalaisuuksien kautta energiahoito vaikuttaa, jotta voisimme valjastaa tämän hoitovaikutuksen entistä tehokkaampaan käyttöön”.

Näin sanoo siis skeptikko, joka lähti tutkimaan energiahoitoja ja jonka kanta muuttui, kun hän teki riittävästi tutkimuksia ja näki mikä todellisuus energiahoitoihin liittyy. Billin tutkimuksiin voit tutustua alempana kohdissa ”Tutkimus 1 ja Tutkimus 2”.

Bill on äärimmäisen harvinainen skeptikko, sillä hän pystyi olemaan neutraali ja katsomaan dataa mitä tutkimukset tuottivat ilman, että hänellä oli tarvetta puolustaa omaa skeptistä kantaansa. Kun data näytti että energiahoidolla oli huikeat vaikutukset, ei hän pyrkinyt sivuuttamaan aihetta, vaan hän jatkoi välittömästi tutkimuksia ja tällä hetkellä hän on tehnyt perusteellisimmat toistetut tutkimukset mitä energiahoidoista on tietääksemme tehty.

Jos maailmassa olisi enemmän Billin kaltaisia tiedemiehiä, jotka eivät pelkää tutkia uusia asioita, meillä olisi jo lääke syöpään, sillä Bill löysi avaimet lääkkeeseen jo aikoja sitten.

Valitettavasti useat itseään tieteellisinä pitävät tahot eivät ole neutraaleja. Kun tutkimustulokset osoittavat, että olisi aika laajentaa nykykäsityksiä ja tutkia lisää, ei siihen ollakaan valmiita, eikä tiede etene. Tähän valitettavaan tosiasiaan myös Bill törmäsi ja monia hänen tutkimuksiaan on keskeytetty ja hänen on ollut vaikea löytää rahoitusta jatkotutkimuksille.

Nyt on sinun vuorosi, katso alla olevia
tutkimuksia ja päätä itse onko aiheessa
mitään tutkimisen arvoista.

Tutkimus 1: Energiahoidon
vaikutus aggressiiviseen
syöpään hiirissä

Vaikuttavimpia tutkimuksia mitä energiahoidoista on tehty, on tehnyt Bill Bengston. Hän tutki miten energiahoito vaikuttaa aggressiiviseen syöpään, joka annetaan ruiskeella hiirille. Hiiriin ruiskutettiin kokeissa 2-kertaisesti tappava annos syöpäsoluja ja haluttiin tutkia onko energiahoidolla vaikutusta syövän kehittymiseen. Tutustu alta lisää Benstonin syöpätutkimukseen.

Tutkimus 2: Voiko energiahoidon
vaikutusta tallentaa ja siirtää
välittäjäaineen kautta?

Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että energiahoidon vaikutusta on mahdollista tallentaa ja tämä tallennettu vaikutus muuttaa viljeltyjen syöpäsolujen geenejä. Tämä tutkimus on julkaistu arvostetussa Sage-pub-tiedejulkaisussa. Klikkaa itsesi alta kyseiseen julkaisuun.

Tutkimus 3: Energiahoidon vaikutus Gamma-säteilytettyjen ihmissoluviljelmien eloonjääntiin

Tässä tutkimuksessa tutkittiin vaikuttaako energiahoito gamma-säteilytettyjen ihmissolu-viljelmien eloonjääntiin. Annettu gamma säteilymäärä tappaa tunnetusti 50% soluista 24 tunnin kuluessa. Tutkimuksessa tutkittiin muuttuuko eloonjäämisprosentti, jos soluviljelmille annetaan energiahoitoa. Tutustu alta lisää Gamma-säteilytettyjen ihmsissoluviljelmien tutkimukseen.

Tutkimus 4: Kokoelma energia-hoitotutkimuksia

Tässä dokumentissa on useita tutkimuksia Reiki-menetelmän vaikutuksista.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin ja klikkaa alta auki tutkimus PDF-muodossa.

PDF

Tutkimus 5: Energiahoidon
vaikutus krooniseen kipuun

Tässä tutkimuksessa tutkittiin Quantum Touch -menetelmän vaikutusta krooniseen kipuun. Tutustu tutkimukseen tarkemmin alta.

Tutkimus 6: Energiahoidon vaikutus
kuolion paranemiseen

Tässä tutkimuksessa tutkittiin 80-luvulla sitä, voiko energiahoidolla vaikuttaa pitkälle edenneen kuolion paranemiseen. Tutustu Energiahoidon vaikutuksista kuolion paranemiseen tarkemmin alta.