Tieteellisiä tutkimuksia energiahoidoista

Tutkimukset, joissa on saatu
tieteellistä näyttöä energiahoitojen
vaikutuksista

Eri tutkimuksissa on yleensä tutkittu eri energiahoitomuotoja kuten Reiki, Healing Touch, Pranic Healing ja niin edelleen. Olemme itse opiskelleet hyvin laaja-alaisesti eri energiahoitomuotoja ja tulleet siihen tulokseen, että kaikki energiahoidot perustuvat pitkälle samaan perusvaikutusmekanismiin. Näin ollen lukiessasi eri tutkimuksia voitkin ajatella yleisellä tasolla, että kussakin tutkimuksessa on tutkittu energiahoidon vaikutusta.

Miten asennoitua
näihin tutkimuksiin?

Koska aihe on tabu, ei näistä tutkimustuloksista kuule mediassa ja monet skeptikot hyökkäävät raivoisasti tutkimuksia vastaan. Monet ajattelevat naiivisti, että mikäli tieteellistä näyttöä olisi, kaikki tietäisivät siitä, mutta valitettavasti näin ei ole.

Tiedon puute on valitettavaa, ja pyrimmekin korjaamaan tätä tilannetta näiden sivujen kautta sekä luennoillamme.

Energiahoitoihin tutustuttuamme olimme sinisilmäisiä: ajattelimme, että media raportoi asioista aina luotettavasti. Ihmetys oli suuri kun huomasimme että energiahoidoista uutisoitiin aina siten, että koko hoitokenttä leimattiin tehottomaksi tai jopa vaaralliseksi. Emme nähneet yhtään otsikkoa tai haastattelua, joissa olisi kerrottu niistä tuhansista tapauksista, joissa ihmiset olivat saaneet merkittävää apua vaivoihinsa. Ihmiset, jotka olivat käyttäneet hoitoja, tuotiin jutuissa esille vähän omituisina tai ainakaan he eivät kirjoittajien mielestä osanneet ajatella kriittisesti, koska käyttivät “plasebovaikutukseen perustuvia hoitoja.”

Ihmettelimme alkuvaiheessa median toimintaa suuresti: eivätkö he tiedä totuutta vai halutaanko luontaishoidoista antaa tahallaan väärä kuva?

Vähitellen karu totuus alkoi tulla tietoisuuteemme: oikeaa tietoa ei suureksi osaksi tiedetä, mutta olemme myös havainneet tahallista faktojen vääristelyä, jotta energiahoitojen voidaan sanoa olevan tehottomia. Tämä on mielestämme moraalitonta toimintaa, joka voi estää henkilöä saamasta apua, koska hänelle annetaan väärää tietoa eri hoitovaihtoehdoista, joita on saatavilla. Tahallinen tiedon vääristely, jotta oma näkemys saadaan läpi hinnalla millä hyvänsä, ja varsinkin silloin, kun sen hintana voi olla toisen ihmisen terveys, on mielestämme erittäin tuomittavaa.

Tahalliseen vääristelyyn olemme törmänneet erityisesti hieman nimekkäämpien skeptikoiden taholta. On käynyt hyvin selväksi, että kyse ei ole tiedon puutteesta, vaan selkeä agenda on valittettavasti vain tuoda esille oma “totuus” samalla, kun oikea tieteellinen tieto yritetään kaikin keinoin piilottaa tai saattaa epäilyksen alle.

Miksi monet skeptikot vastustavat niin voimakkaasti energiahoidoista tehtyjä tutkimuksia?

Yksi syy on todennäköisesti se, että he ajattelevat, että nämä tutkimustulokset haastavat vallalla olevan materialistisen maailmankuvan. Seurauksena siitä on, että näitä tutkimustuloksia pimitetään, eivätkä tunnetut tiedejulkaisut halua julkaista niitä. Erään ulkomaisen tiedelehden päättoimittajan selitys siihen, miksi he eivät suostu julkaisemaan tämän kaltaisia päteviä tutkimustuloksia oli: ”Nämä tulokset voisivat aiheuttaa hämmennystä lukijoissa”.

Huomaa, että syy siihen, että tutkimusta ei haluttu julkaista, ei ollut se, että tutkimus ei olisi ollut tieteellisesti pätevä, vaan se, että tutkimustulokset olivat yllättäviä ja useiden ihmisten olemassaolevaa käsitystä haastavia.

Tästä puolueellisesta ja epätieteellisestä asenteesta seuraa se, että arvostettuihin tiedejulkaisuihin hyväksytään julkaistaviksi vain tutkimukset, jotka ovat suurimmaksi osaksi vanhaa tietoa, jotta ”lukijat eivät hämmentyisi”. Valitettavasti tämä jarruttaa tehokkaasti tieteen etenemistä. Ihmisten on jo korkea aika herätä todellisuuteen, joka tieteessä valitettavasti vallitsee, kun tullaan alueelle, jossa nykykäsitystä olisi tarpeen laajentaa merkittävästi.

Tiedeyhteisö toimii “tieteellisesti” siihen saakka, kunnes tullaan alueelle, jossa ihmisten vahvat ennakkokäsitykset ja uskomukset tulevat mukaan kuvaan. Silloin käy helposti niin, että yhtäkkiä mikään tieteellinen näyttö ei riitäkään ja ihmiset, joiden uskomuksia koetellaan, tekevät kaikkensa, että nämä heitä ilmeisesti jollakin tapaa järkyttävät tutkimustulokset saadaan ohitettua ja selitettyä pois. Tämän huomaa esimerkiksi siitä, että tutkimuksia kritisoidaan siten, että faktoja jätetään selittämättä ja kritisoidaan jotain yksityiskohtaa, jotta tutkimus voidaan selittää pois ja voidaan jatkaa turvallisessa vanhassa uskomuksessa, jossa “mitään tieteellistä näyttöä ei tietenkään ole”.

Pyydänkin lukijaa asennoitumaan näihin tutkimuksiin kuten ”todellinen tiedemies”. Tällainen henkilö tiedostaa, että hän ei vielä tiedä, koska ei ole tutustunut aiheeseen. Lukijan on erittäin tärkeää olla neutraali, jolloin hän ei ole puolustamassa uskomusta kumpaankaan suuntaan. Vain katsomalla neutraalisti dataa lukija voi tulkita tutkimusten tuloksia luotettavasti – ja näin tieteessä tulisi tietysti aina toimia.

Mediassa ja erityisesti internetissä on paljon kovaäänisiä harhaanjohtajia, jotka usein vetoavat tieteeseen, mutta jotka eivät ole neutraaleja kannassaan. Näitä ”tiedemiehiä” suuri osa kansasta uskoo sokeasti. Tämän vuoksi kehotammekin lukijaa kriittiseen omaan ajatteluun ja unohtamaan niin sanotun yleisen mielipiteen, joka usein on hyvin värittynyt mediassa ja internetissä esiintyvän raivokkaan puolueellisen kannanoton ja suoranaisen disinformaation takia.

Kun olet käynyt tutkimukset läpi, kysy itseltäsi, kumpi seuraavista vaihtoehdoista on todennäköisempi, kun katsotaan pelkästään dataa ilman ennakkokäsityksiä ja ilman tarvetta puolustaa tai ampua alas kumpaakaan vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1: Energiahoidosta ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Kyse on täysin tehottomasta hoitomuodosta, ja kokeet näyttävät tämän, sillä mitään konkreettista ei tapahdu, kun hoitoja tehdään tarkasti valvotuissa olosuhteissa.

Vaihtoehto 2: Energiahoidosta on olemassa tieteellistä näyttöä, sillä kun energiahoitoja tehdään tarkkaan valvotuissa olosuhteissa, saadaan selkeitä tuloksia.

Jos päädyt vaihtoehtoon 2, niin eikö energiahoidot pitäisi ottaa vakavasti ja eikö silloin tätä aihetta pitäisi tutkia lisää, jotta hoitovaikutus saataisiin laajempaan käyttöön? Nykytilanteesta kärsivät eniten ne ihmiset, jotka eivät tiedä energiahoidoista tai luulevat niiden olevan tehottomia.

Miten näihin tutkimustuloksiin usein asennoidutaan?

On totta, että energiahoitojen takana olevia vaikutusmekanismeja ei täysin tunneta ja se aiheuttaa osaltaan sen, että aihetta vähätellään. Tämä on ymmärrettävää, sillä ihmisen mieli haluaa turvaa, ja siksi meillä on tarve uskoa, että tiede osaa selittää kaikki ilmiöt. Kun sitten eteen tulee ilmiö, jota ei osatakaan selittää, se aiheuttaa helposti voimakkaan tarpeen tuomita tai sivuuttaa koko asia.

Mielestämme tutkimustulokset näyttävät selkeästi sen, että energiahoidot tuottavat tuloksia. Se, että tiede ei vielä ymmärrä sitä, miten energiahoito saa aikaan kyseiset tulokset, pitäisi herättää tiedeyhteisössä valtavan kiinnostuksen tutkia asiaa lisää.

Tieteen tarkoitus on tutkia asioita, joita emme vielä ymmärrä, jotta oppisimme lisää. Energiahoitoa on jo tutkittu mielestämme siinä määrin, että on selkeästi nähtävissä, että kyseessä on todellinen ilmiö. Ja koska tämän ilmiön perusvaikutusmekanismia ei tunneta, ei tuloksia selittävää yhtenäistä teoriaa ole vielä osattu kehittää. Tämän pitäisi olla erittäin jännittävä löydös, jonka seurauksena monet tutkijat tarttuisivat aiheeseen innokkaasti. Näin ei kuitenkaan ole, ja he, jotka uskaltavat tutkia, huomaavat pian, miten tutkimuksia vähätellään, miten tutkimustuloksia ei oteta tieteellisiin julkaisuihin ja miten vaikeaa on löytää rahoitusta ja muuta tukea tutkimukselle. Tämä kaikki aiheuttaa sen, että tabu pitää edelleen sitkeästi pintansa.

Bill Bengston sanoo esitelmässään seuraavaa:

“Se, että tuottaako energiahoito tuloksia, ei ole enää edes mielenkiintoinen kysymys. Nyt pitäisi tutkia sitä, minkä lainalaisuuksien kautta energiahoito vaikuttaa, jotta voisimme valjastaa tämän hoitovaikutuksen entistä tehokkaampaan käyttöön.”

Näin sanoo siis skeptikko, joka lähti tutkimaan energiahoitoja ja jonka kanta muuttui, kun hän teki riittävästi tutkimuksia ja näki, mikä todellisuus energiahoitoihin liittyy. Hänen tutkimuksiinsa voit tutustua alempana kohdissa ”Tutkimus 1″ ja “Tutkimus 2”.

Bengston on äärimmäisen harvinainen skeptikko, sillä hän pystyi olemaan neutraali ja katsomaan tutkimusten tuottamaa dataa ilman, että hänellä oli tarvetta puolustaa omaa skeptistä kantaansa. Kun data osoitti, että energiahoidolla oli huikeat vaikutukset, hän ei pyrkinyt sivuuttamaan aihetta, vaan hän jatkoi välittömästi tutkimuksia. Tällä hetkellä hän on tehnyt perusteellisimmat toistetut tutkimukset, joita energiahoidoista tietääksemme on tehty.

Jos maailmassa olisi enemmän Bengstonin kaltaisia tiedemiehiä, jotka eivät pelkää tutkia uusia asioita, meillä olisi jo lääke syöpään – Bengston nimittäin löysi avaimet lääkkeeseen jo aikoja sitten.

Useat itseään tieteellisinä pitävät tahot eivät ole neutraaleja. Kun tutkimustulokset osoittavat, että olisi aika laajentaa nykykäsityksiä ja tutkia lisää, siihen ei ollakaan valmiita. Silloin tiede ei valittavasti etene, emmekä opi uutta. Tähän valitettavaan tosiasiaan myös Bengston törmäsi, ja monia hänen tutkimuksiaan on keskeytetty ja hänen on ollut vaikea löytää rahoitusta jatkotutkimuksille.

Nyt on sinun vuorosi! Katso alla olevia
tutkimuksia ja päätä itse, onko aiheessa
mitään tutkimisen arvoista.

Tutkimus 1: Energiahoidon
vaikutus aggressiiviseen
syöpään hiirissä

Vaikuttavimpia tutkimuksia, joita energiahoidoista on tehty, on tehnyt Bill Bengston. Hän tutki, miten energiahoito vaikuttaa aggressiiviseen syöpään, joka annetaan ruiskeella hiirille. Hiiriin ruiskutettiin kokeissa kaksi kertaa normaalin tappavan annoksen verran syöpäsoluja ja tutkittiin, onko energiahoidolla vaikutusta syövän kehittymiseen. Tutustu alta lisää Bengstonin syöpätutkimukseen.

Tutkimus 2: Voiko energiahoidon
vaikutusta tallentaa ja siirtää
välittäjäaineen kautta?

Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että energiahoidon vaikutusta on mahdollista tallentaa ja tämä tallennettu vaikutus muuttaa viljeltyjen syöpäsolujen geenejä. Tämä tutkimus on julkaistu arvostetussa Sage-pub-tiedejulkaisussa. Klikkaa itsesi alta kyseiseen julkaisuun.

Tutkimus 3: Energiahoidon vaikutus Gamma-säteilytettyjen ihmissoluviljelmien eloonjääntiin

Tässä tutkimuksessa tutkittiin, vaikuttaako energiahoito gammasäteilytettyjen ihmissoluviljelmien eloonjääntiin. Annettu gammasäteilymäärä tappaa tunnetusti 50% soluista 24 tunnin kuluessa. Tutkimuksessa tutkittiin, muuttuuko eloonjäämisprosentti, jos soluviljelmille annetaan energiahoitoa. Tutustu alta lisää gammasäteilytettyjen ihmsissoluviljelmien tutkimukseen.

Tutkimus 4: Kokoelma energiahoitotutkimuksia

Tässä dokumentissa on useita tutkimuksia Reiki-menetelmän vaikutuksista.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin ja klikkaa alta auki tutkimus PDF-muodossa.

PDF

Tutkimus 5: Energiahoidon
vaikutus krooniseen kipuun

Tässä tutkimuksessa tutkittiin energiahoidon vaikutusta krooniseen kipuun. Tutustu tutkimukseen tarkemmin alta.

Tutkimus 6: Energiahoidon vaikutus
kuolion paranemiseen

Tässä tutkimuksessa tutkittiin 1980-luvulla sitä, voiko energiahoidolla vaikuttaa pitkälle edenneen kuolion paranemiseen. Tutustu Energiahoidon vaikutuksista kuolion paranemiseen tarkemmin alta.