Tietoa energiahoidoista osa 1: Mitä on optimaalinen terveys?

Tässä artikkelisarjassa käymme läpi energiahoitoihin liittyviä kysymyksiä kuten:

  • Mitä on optimaalinen terveys?
  • Mistä sairaudet johtuvat?
  • Mitä energiahoidot ovat?
  • Miten energiahoidot vaikuttavat kehossa?
  • Mihin vaivoihin on mahdollista saada apua energiahoidoista?

Näitä ja muita mielenkiintoisia kysymyksiä käymme läpi, sillä missiomme on antaa mahdollisimman oikeaa tietoa energiahoidoista.

Mitä on terveys?

Aloitetaan miettimällä kysymystä, mitä on terveys?

Tämä on hyvin laaja kysymys ja tätä voidaan katsoa monelta eri suunnalta ja terveyden määritelmiä on varmasti paljon. Lähdetään tässä kuitenkin liikkeelle melko laajasta määritelmästä.

Ihminen on optimaalisen terve kun hänessä toteutuvat seuraavat väittämät:

  • Henkilö on fyysisesti terve ja energinen ja hän kykenee liikkumaan vaivattomasti ja kivuttomasti.
  • Henkilö on tunnetasoltaan tasapainossa. Hänessä vallitsevat pääasiallisesti positiiviset tunteet kuten: innostuneisuus, onnellisuus, ilo, rakkaus ja rauha.
  • Henkilö on mieleltään tasapainossa, hän kykenee järkevään ajatteluun ja luovaan toimintaan.
  • Henkilö on henkisesti tasapainossa. Hän kokee että hänellä on merkitystä ja että hänen elämällään on jokin tarkoitus.

Alla sama vielä kuvan muodossa.

Tämä terveyden määritelmä on huomattavasti laajempi kuin yleisesti käytössä oleva määritelmä jonka mukaan ilman selkeitä diagnosoituja oireita ihminen on terve.

Tämän määritelmän mukaan terveys ei ole siis vain oireiden puuttumista vaan kokonaisvaltaista terveyttä joka on valitettavasti tänä päivänä aika harvinaista.

Tässä määritelmässä on myös mukana henkisyys, mikä ei tässä tarkoita uskonnollisuutta, vaan yleisempää ja laajempaa käsitystä siitä, että elämällä on tarkoitus. Ilman tätä tunnetta ihminen ei ole täysin tyytyväinen ja onnellinen. Tämä voi toteutua esim. sillä että tekee työtä jolla auttaa muita ihmisiä ja tätä kautta kokee, että on tässä maailmassa tekemässä jotakin suurempaa kuin vain elämässä itseään varten.

Kun kaikki nämä osatekijät ovat tasapainossa, voidaan puhua jo syvällisestä terveydestä. Jos jokin osatekijä on hiukan epätasapainossa, ei ehkä voida vielä puhua sairaudesta, mutta henkilö ei ole enää optimaalisen terve.

Kuinka paljon tästä voi poiketa ennen kuin voidaan puhua sairaudesta? Tämä on veteen piirretty viiva ja jokaisen tulisi itse määritellä se, milloin ei koe enää olevansa tasapainossa. Sairaudesta voidaan puhua viimeistään siinä vaiheessa kun tasapaino on järkkynyt siinä määrin että henkilö kokee, että hänen oireensa haittaavat toimimista arjessa. Tässä vaiheessa ollaan jo kaukana optimaalisesta terveydestä.

Miten sinä arvioisit oman terveytesi näillä mittareilla?

Artikkelin seuraavassa osassa tarkastelemme syitä siihen miksi ihmiset sairastuvat. Haluaisitko lukea lisää? Tilaa koko artikkelisarja suoraan sähköpostiisi.