Suru ja muut negatiiviset tunteet tunnesyömisen taustalla

Nykypäivän media pursuaa erilaisia ruokavalio-ohjeita, laihdutusvinkkejä sekä tarinoita onnistuneista laihdutusprojekteista. Itsestä huolehtimisesta sekä kropan muokkaamisesta on tullut ikään kuin harrastus. Dieettivillityksistä on tuskin apua, mikäli henkilö on taipuvainen tunnesyömiseen, sillä pitkään jatkuneena tunnesyöminen voi olla itse ylipainon kertymisen taustalla. Laihduttamista olisikin järkevää tarkastella psykologisen painonhallinnan näkökulmasta, jossa keskitytään myös laihduttajan henkiseen tasapainoon ja henkiseen hyvinvointiin, eikä tarkastella ainoastaan fyysistä suoriutumista.

Tunnesyömisen taustalla piilee aina jokin muu tunne, kuin fyysinen nälän tunne.

Tunnesyömisen taustalla piilee aina jokin muu tunne, kuin fyysinen nälän tunne. Kyseessä voi olla esimerkiksi itsensä palkitseminen hyvän suorituksen ja siitä aiheutuneen ilon tunteen ansiosta, mutta useimmiten tunnesyömiseen johtaa jokin negatiivinen tunne. Moni ajautuu syöpöttelemään tukahduttaakseen muun muassa surun, ahdistuksen, vihan tai pettymyksen tunteita. Ahmimisen taustalla olevat tunteet jäävät kuitenkin usein tiedostamatta ja tunnistamatta, vaikka nämä tunteet, erityisesti negatiiviset, olisi tärkeää käsitellä.

Menneisyyden ikävät kokemukset ja traumat voivat aiheuttaa ihmiselle erilaisia käyttäytymismalleja, joiden mukaan hän tiedostamattaan toimii aina tietyn tunteen ottaessa vallan. Mikäli esimerkiksi surun ja pelon tunteet on aina tukahdutettu syömällä, tästä käyttäytymismallista on todennäköisesti vaikea päästä eroon tunnistamatta ongelmaa ja poistamatta taustalla vaikuttavaa traumaa. Menneisyyden kokemus on saattanut olla niin ikävä, ettei sitä haluta enää muistella, vaan se halutaan sulkea kokonaan pois mielestä. Käsittelemätön trauma kuitenkin säilyy alitajunnassa ja ohjaa henkilön käyttäytymistä tiettyyn suuntaan. Menneisyyden kokemusta voi olla jopa vaikea muistaa ja yhdistää nykypäivän käyttäytymismalleihin, jos se on haluttu tietoisesti unohtaa.

bodymind energy balancing method logo

Tunnesyömisen malli voi olla myös lapsuudesta opittu. Esimerkiksi lapsen ollessa surullinen hänelle voidaan antaa jokin herkku, jotta hänelle tulisi parempi mieli. Mikäli näin toimitaan joka kerta kun lapsi itkee tai on surullinen, hän ei opi käsittelemään negatiivisia tunteita, vaan oppii tukahduttamaan ne syömällä. Sama malli toistuu lapsuudesta aikuisuuteen ja aikuisena henkilöllä voi olla kasoittain käsittelemättömiä asioita, joista aiheutuneet negatiiviset tunteet on sivuutettu syömällä.

Suomen Energiahoitajien kehittämällä BodyMind Energy Balancing Method -hoitomenetelmällä tasapainotetaan hoidettavan mieli ja keho. Hoidon avulla pystytään poistamaan menneisyyden traumoja ja niistä aiheutuvia henkisiä ongelmia. Täten myös tunnesyömiseen johtavien tunteiden taustalla piileviin ongelmiin pystytään vaikuttamaan tehokkaasti.