Tutkimus 1: Energiahoidon vaikutus aggressiiviseen syöpään hiirissä

Energiahoidon vaikutus syöpään hiirissä

Linkki tutkimustuloksiin:
www.bengstonresearch.com/publications

Alla olevalla videolla Bill Bengston kertoo tekemiensä tutkimusten tuloksista.

Lyhyesti tutkimuksesta

Bill Bengston tutki, voiko hiiriin ruiskeella istutettu agressiivinen syöpä parantua energiahoidoilla.

Bengston on itse skeptikko, ja hän halusi löytää ”pomminvarman” testin, joka näyttää aukottomasti, onko energiahoidoissa todellista tehoa vai ei.

Hän valitsi tämän hiirimallin, koska se on hyvin tunnettu syövän tutkimusmalli ja kokeita näillä hiirillä ja tällä syövällä on tehty vuosikymmeniä ja tuhansia kertoja. Tämä syöpä ei parane itsestään ja etenee hyvin ennustettavasti, jolloin tutkimuksessa on helppo nähdä, onko hoidolla todellista vaikutusta vai ei.

Tutkimuksen eteneminen

Vaihe 1

Hiiret jaetaan satunnaisesti kahteen ryhmään:
Ryhmä 1: Kontrollihiiret
Ryhmä 2: Hoidettavat hiiret

Vaihe 2

Kaikkiin hiiriin istutetaan tappava määrä aggressiivia rintasyöpäsoluja ruiskeella.

Tiedetään, että kyseisellä annoksella hiiret alkavat kuolla 14 päivää ruiskeen antamisen jälkeen ja 27 päivää ruiskeen antamisen jälkeen kaikki hiiret ovat kuolleet. Huomaa, että näitä hiiriä on tutkittu tällä tutkimusmallilla kymmeniä vuosia ja nämä hiiret on jalostettu siten, että niihin istutettava syöpä tarttuu varmasti. Tämän vuoksi syöpä tarttuu aina hiiriin ja hiiret kuolevat 100 %:n todennäköisyydellä 14-27 päivää ruiskeen antamisen jälkeen.

Ryhmä 1 eli kontrollihiiret eristetään hoidettavista hiiristä.

Vaihe 3

Ryhmän 2 hiirille annetaan energiahoitoa tunti päivässä.

Bengston teki itse hoitoja, mutta koulutti myös yliopistojen oppilaita tekemään hoitoja. On myös mielenkiintoista, että Bengston valitsi vain sellaisia oppilaita, jotka olivat äärimmäisen skeptisiä koetta kohtaan. Tällä hän halusi sulkea pois hoitoihin uskovat, jotta nähtäisiin, vaikuttaako skeptisyys hoitotuloksiin.

Vaihe 4

Seurataan tilannetta ja katsotaan, tuleeko kuolleisuudessa ero hoidettujen hiirien ja kontrolliryhmän välille.

Mikäli energiahoito ei tuottaisi tuloksia, Ryhmän 1 ja Ryhmän 2 hiiret kuolisivat syöpään tilastollisesti samassa tahdissa. 

Mikäli energiahoidolla on todellista vaikutusta, nähdään ero Ryhmän 1 ja Ryhmän 2 hiirien kuolleisuudessa.

Huomaa, että pienikin tilastollinen ero kuolleisuudessa on tässä tutkimuksessa erittäin merkittävä, sillä kuolleisuus seuraa erittäin tarkasti ennustettua mallia.

Tutkimustuloksia

Nämä kokeet on toistettu Bengstonin mukaan 18 kertaa pienin variaatioin tuloksissa. Bengstonin kotisivuilta löytyy tieteelliset paperit viidestä ensimmäisestä toistetusta kokeesta. Alla on yhteenveto tyypillisistä tutkimustuloksista. 


Tutkimustulos 1

Kontrolliryhmän hiiret kuolevat odotetussa ajassa (14–27 päivää).

Hiiriin alkaa muodostua suuria kasvaimia, jotka tappavat hiiret odotetussa ajassa. 

Kontrolliryhmän hiiret eivät saa energiahoitoa, ja niiden syövän eteneminen on normaalia, kun ne eristetaan hoidettavista hiiristä. Ensimmäisessä kokeessa osa hoitovaikutuksesta levisi myös kontrolliryhmään parantaen osan kontrollihiiristä mutta tämä otettiin huomioon seuraavissa kokeissa jolloin hiiret eristettiin tehokkaammin jonka seurauksena hoitovaikutus ei enää vaikuttanut kontrolliryhmään ja hiiret kuolivat normaalin mallin mukaisesti.


Tutkimustulos 2

Energiahoitoa saaneet hiiret paranevat syövästä.

Hoidettuihin hiiriin alkaa ensin muodostua kasvaimia ja tästä nähdään, että syöpä on tarttunut ja etenee alussa odotetusti myös energiahoitoa saaneissa hiirissä.

Näissä hiirissä olevat kasvaimet jatkavat kasvuaan, kunnes karvat kasvaimen päältä putoavat pois ja kasvaimen päälle muodostuu ”musta alue”. Tällaista mustaa aluetta ei koskaan aikaisemmin oltu havaittu näissä hiirikokeissa, ja jo tästä nähdään, että jotain ennen näkemätöntä tapahtuu hiirissä hoidon seurauksena.

Tämän jälkeen kasvaimiin muodostuu mustan alueen kohdalle avanne, jonka jälkeen kasvain ”romahtaa” ja häviää. 

Hiirten karvat kasvavat tämän jälkeen takaisin, ja hiiret ovat parantuneet syövästä.

Parantuneita hiiriä on lähetetty ulkopuolisille tutkijoille. Hiiristä otettiin verinäytteet ja solunäytteet, joista nähtiin että syöpä oli hävinnyt ja hiiret olivat todellakin täysin parantuneet syövästä. 


Tutkimustulos 3

Parantuneet hiiret ovat immuunejä syövälle paranemisen jälkeen.

Hiiriin ruiskutettiin samaa syöpää uudelleen paranemisen jälkeen. Syöpä ei enää tarttunut hiiriin, jotka olivat parantuneet energiahoitojen vaikutuksesta. Yksikään hiiri ei ole sairastunut uudestaan syöpään paranemisen jälkeen. Hiiriä seurataan niiden luonnolliseen kuolemaan saakka.


Tutkimustulos 4

Paranemassa olevasta hiiristä otettu veri parantaa sairaan hiiren.

Kun sairas hiiri alkaa parantua energiahoitojen vaikutuksesta, eli kasvaimeen on ehtinyt muodostua musta alue tai sitä seuraava avanne, hiirestä otettu veri parantaa sairaan hiiren, jolle ei ole annettu energiahoitoa. Hoitovaikutus on siis siirrettävissä veren mukana seuraavaan hiireen.

Tässä löydöksessä on myös avain syöpärokotteeseen, mikäli parantuneiden hiirien verta verrattaisiin hiiriin jotka ovat kuolemassa syöpään. Bengston ei vain ole saanut rahoitusta/hyväksyntää tähän tutkimukseen, joten tutkimus ei etene. 


Johtopäätöksiä

Tutkimustulokset viittavat Bengstonin mukaan siihen, että energiahoito nostaa hiiren immuniteetin niin korkealle, että hiiren oma immuunijärjestelmä voittaa syövän. Tämä selittäisi sen, miksi hiiriin ei pystytä paranemisen jälkeen istuttamaan uutta syöpää ja paranemassa olevan hiiren veri parantaa seuraavan hiiren.

Nämä tutkimukset on toistettu tähän mennessä 18 kertaa useassa eri laboratoriossa ja usean eri biologin valvonnassa. (Neljä ensimmäistä tutkimusta on julkaistu Journal of Scientific Exploration vol. 4:ssa.) Bill Bengston on esitelmöinyt näistä tutkimustuloksista muun muassa skeptikkoyhteisöille sekä skeptisille syöpälääkäreille sairaaloissa. Kumpikaan taho ei ole pystynyt kumoamaan näitä tutkimustuloksia, kun Bengston on vastaamassa kysymyksiin, joita nämä tutkimukset varmasti herättävät.

Jokainen, joka katsoo tätä dataa avoimien mielin, ymmärtää että näissä tuloksissa ei ole tulkinnanvaraa. Ainoa asia, jolla tässä on mielestämme merkitystä, on se, että parantumaton syöpä paranee toistuvasti tarkkaan valvotuissa laboratorio-olosuhteissa ja antaa immuniteetin syövän uudelleen istutusta vastaan. 

Tällaista tulosta syövän hoidossa ei tietääksemme ole nähty koskaan aikaisemmin tarkkaan valvotuissa laboratiorio-olosuhteissa. Suurin osa lukijoistakaan ei todennäköisesti ole kuullut missään näistä tutkimuksista.

Mielestämme tutkimus, jossa on löydetty:

 • toistettavasti toimiva (Hiiret ovat parantuneet jokaisessa toistetussa kokeessa.)
 • sivuvaikutukseton (Hoidolla ei ole negatiivisia sivuvaikutuksia, kuten hiusten lähtöä. Hiirten turkin kunto alkoi parantua hoitojen seurauksena.)
 • lopullisesti syövän parantava (Yksikään hiiri ei ole sairastunut uudestaan kerran parannuttuaan.)
 • immuniteetin antava (Uusintaruiskeet syöpää eivät tartu enää kerran jo parantuneisiin hiiriin.)

”lääke” syöpään, luulisi ylittävän uutiskynnyksen kaikkialla maailmassa.

Näin ei kuitenkaan ole; asiasta joko vaietaan tai jos joku uskaltaa tuoda esille näitä tutkimustuloksia, on vastassa kaksi reaktiota: mahdollisimman nopea asian sivuuttaminen tai hyökkäys. Molempien reaktioiden tavoite on saada tämä – joillekin tahoille erittäin epämiellyttävä – tieteellinen fakta sivuutettua, jotta voidaan palata tuttuun ja turvalliseen vanhaan uskomukseen, että mitään tällaista ei ole olemassa.

Kritiikki

Kuten on odotettavissa, skeptikot hyökkäävät varsinkin Bengstonin tutkimuksia vastaan, koska hänen tutkimuksensa ovat tuloksiltaan hämmästyttävimpiä.

Strategia, jolla näitä tutkimuksia yritetään sivuuttaa, on seuraava: Yritetään etsiä Bengstonin tutkimuksesta jokin yksityiskohta, jota voidaan kritisoida, ja annetaan ymmärtää, että tämän perusteella koko tutkimus voidaan sivuuttaa. Tällä lukijaa yritetään harhauttaa unohtamaan tutkimuksen keskeiset faktat (mitkä ovat tietysti tärkein asia). Olemme havainneet että valitettavan usein tämä on strategia, jolla monet harhautuvat yllättävän helposti. Tämä on samanlainen strategia, jota taikurit käyttävät esityksissään, eli niin sanottu “misdirection”, jossa katsojan huomio kiinnitetään sinne, minne halutaan, jotta varsinainen tärkeä asia jäisi huomiotta. 

Huomaa, että mitä tahansa voidaan kritisoida, oli kritiikki validia tai ei. Jos jollakin taholla on agenda kritisoida, niin mitä tahansa voidaan lähteä haukkumaan, mikäli motivaatio siihen on riittävä. Kun kyseessä on näin pätevästi tehdyt tutkimukset, kritiikki on pakostakin ala-arvoista, kuten että kuvat, joita Bengston näyttää YouTube-esitelmässään, ovat kritisoijan mielestä ”epäilyttäviä”. Tämä on puhtaasti kritisoijan mielipide, eikä kerro itse tutkimuksesta yhtään mitään. Tällaisilla mielipiteillä ei onneksi ole sijaa tieteessä, jossa näytöt ovat se, millä on merkitystä. Mutta jos lukija ei ole tarkkana, häntä voidaan helposti manipuloida unohtamaan, mikä tutkimuksessa on keskeistä.

Mikäli törmäät kritiikkiin Bengstonin tutkimuksia kohtaan, pidä mielessäsi seuraavat kysymykset:

 1. Onko kritisoiva taho puolueeton vai onko kyseisellä taholla jokin agenda, eli voimakas tarve tulla jompaan kumpaan johtopäätökseen?
 2. Onko kritiikki jokin pieni yksityiskohta, jolla koko tutkimus yritetään sivuuttaa?
 3. Onko kritiikki validia, eli onko siitä todisteita, vai heitetelläänkö tutkimusta vastaan vain negatiivisia väitteitä?
 4. Onko otettu huomioon KAIKKI data, mitä tutkimukset ovat tuottaneet, vai onko osa datasta jätetty “sopivasti” pois, jotta tutkimuksista voidaan tehdä haluttu johtopäätös?
 5. Onko kritisoiva taho oikeasti tutustunut aiheeseen vai onko kritiikki sitä, että ei olla ymmärretty tutkimuksen yksityiskohtia tai miten energiahoidon hoitovaikutus toimii?

Olemme törmänneet muun muassa kohdan 4 mukaiseen tutkimusten vääristelyyn, jossa oli laskettu hyvin tieteellisen oloisesti tilastollisia P-arvoja (arvo, jota käytetään kokeellisten tutkimusten tulosten satunnaisvirheen tunnuslukuna). Näiden virheellisten arvojen perusteella oli tultu johtopäätökseen, että tutkimuksissa ei ollut tapahtunut mitään. Ongelma tuossa kritiikissä oli se, että siinä oli otettu mukaan vain murto-osa tutkimuksista ja jätetty suurin osa (yli 90 %) datasta huomiotta. Tällä taktiikalla saadaan mistä tahansa tutkimuksesta mikä tahansa lopputulos sopivasti valikoimalla. Näin ollen jokainen ymmärtää tämän tasoisen kritiikin arvon (tai arvottomuuden) ja sen, mikä agenda tällaisella kritisoijalla on.

Usein näinkin ala-arvoinen kritiikki menee läpi, jos tutkimuksia ei itse tunne ja “häikäistyy” P-arvoista ja muusta tieteellisen kuuloisesta arvioinnista. Loppujen lopuksi kritiikki on rakennettu täysin tyhjän päälle, eikä sillä ole mitään arvoa, kun puhutaan siitä, miten tieteellisiä tutkimuksia tehdään ja arvioidaan objektiivisesti, kaikki faktat ja data huomioon ottaen.

Olemme törmänneet myös kohdan 5 mukaiseen kritiikkiin. Siinä asiaan ei oltu perehdytty riittävästi ja oli vedetty vääriä johtopäätöksiä esimerkiksi siitä, että osa kontrollihiiristä oli parantunut ensimmäisissä tutkimuksissa. Tämä kertoo, että kyseinen taho ei ole oikeasti ymmärtänyt tutkimuksia eikä sitä, mitkä lainalaisuudet energiahoidossa vaikuttavat. Nämä lainalaisuudet olivat myös Bengstonille yllätys ensimmäisissä tutkimuksissa, mutta ne otettiin huomioon myöhemmissä toistetuissa tutkimuksissa, kun alettiin ymmärtää syvemmällä tasolla, mistä on kyse.

Bengstonin tutkimuksia vastaan hyökättäessä käytetään edellä mainittuja strategioita, joilla yritetään sivuuttaa se tosiasia, että tutkimus on pätevästi tehty ja tulokset ovat vähintääkin hämmästyttäviä.

Huomaa seuraavat FAKTAT, jotka eivät häviä mihinkään edes edellämainitun harhautuskritiikin vaikutuksesta:

 1. Käytetty hiirimalli on hyvin tunnettu. Jo ennen kuin tutkimusta lähdetään tekemään, on suuri varmuus siitä, mikä tulos on odotettavissa, kun hiiriin istutetaan syöpä.
 2. Tutkimukset on toistettu monta kertaa. Kyse ei ole yhden kerran sattumasta.
 3. Kontrollihiiret kuolevat. Tiedetään, että syöpä, jota tutkimuksessa on käytetty, toimii. On huomattavaa, että myös hoidettuihin hiiriin alkaa muodostua ensin kasvaimia, joten siitäkin on nähtävissä että syöpä on tarttunut kaikkiin hiiriin. Kyse ei ole siitä, että hoidettuihin hiiriin syöpä ei olisi jostain syystä tarttunut. Ensimmäisissä kokeissa myös osa kontrollihiiristä parani, mutta tämä johtui siitä, että alussa ei oltu ymmärretty, miten helposti energiahoidon hoitovaikutus leviää myös kontrolliryhmään. Myöhemmissä tutkimuksissa tämä otettiin huomioon ja kontrollihiiret eristettiin tehokkaammin, jolloin kaikki kontrollihiiret saatiin kuolemaan, kun hoidetuille hiirille annettu hoitovaikutus ei enää päässyt vaikuttamaan kontrolliryhmään. 
 4. Hoidetut hiiret paranevat. Mikäli energiahoito ei tuottaisi tuloksia, nämäkin hiiret kuolisivat aivan samoin kuin kontrollihiiret. Huomaa myös, että tällaisessa laboratoriotutkimuksessa kaikki muut tuloksiin vaikuttavat muuttujat on karsittu pois. Kaikki hiiret esimerkiksi saavat samanlaista ruokaa, jotta kaikki muut vaikuttavat tekijät kuin itse tutkittava asia on karsittu pois. Jos tuloksia tulee, tiedetään suurella varmuudella, että tutkittava asia on aiheuttanut tulokset.
 5. Syövästä parantuneet hiiret ovat immuuneja syövälle paranemisen jälkeen. Tämä on kaikista tutkimustuloksista merkittävin, sillä tietääksemme mikään aikaisempi hoitokeino, remissio tai muu vastaava ei pysty tekemään hiiriä immuuniksi syövän uudelleen istutukselle. Pelkästään tämä tutkimustulos näyttää, että hoitojen seurauksena on tapahtunut jotakin ennen näkemätöntä, jolle ei löydy mitään selitystä aikaisemmista syöpätutkimuksista. Mikään tunnettu lääke tai hoitokeino ei ole saanut aikaan immuniteettia syöpää vastaan. Tämä on myös tutkimustulos, jonka jokainen kritisoiva sopivasti ohittaa, sillä tätä ei pysty kukaan selittämään muuten kuin että energiahoito on tehnyt hiiret jollakin tapaa immuuniksi. 

Mikään kritisoitu yksityiskohta, väite tai Bengstonin haukkuminen ”ammattihuijariksi” ei muuta näitä tosiasioita. Se, että kritisoijat joutuvat tarttumaan oljenkorsiin ja alentumaan haukkumisen tasolle, kertoo vain siitä, miten heikoilla he ovat ja miten suuri tarve heillä on kumota tutkimukset. Tästä näemme, miten tabu vaikuttaa myös tieteessä.

Tällaisia tahoja ei kiinnosta totuus, vaan heille on tärkeintä “olla oikeassa” ja pitää yllä vanhoja uskomuksia siitä, että mikään, mikä kuulostaa oudolle tai ei ole tällä hetkellä yleisesti hyväksytty totuus, ei voi olla totta. Huomaa, että taho jonka agenda on ylläpitää vanhoja uskomuksia, ei ole tieteellinen, koska tiede puhtaimmillaan on aina neutraali. Vanhoja uskomuksia ylläpitävät tahot ovat ajatus-  ja toimintamalleiltaan lähempänä uskontoa kuin tiedettä. Kun kyse on uskomuksista, joita ihmiset puolustavat keinolla millä hyvänsä, todistusaineistolla ei ole mitään painoarvoa ja keskusteluissa järki jää taka-alalle, kun tunteet saavat vallan. 

Kysymmekin lukijalta: Onko taho, jonka kritiikki on tämäntasoista, neutraali vai onko kyseisellä kritisoijalla agenda yrittää kumota tutkimukset keinolla millä hyvänsä? Jos kyse on agendasta, kuinka suuren painoarvon kyseinen kritiikki ansaitsee?

Kritisoivien tahojan neutraaliutta kannattaa tarkastella myös sen kautta, mitä kyseinen taho edustaa. Onko kyseessä esimerkiksi tunnettu skeptikko tai henkilö, joka on yleisellä tasolla kaikkia luontaishoitoja vastaan. Mikäli kyse on tällaisesta henkilöstä, hänellä on voimakas agenda sekä tarve puolustaa imagoaan skeptikkona tai “järjen puolustajana” ja silloin ollaan todella kaukana neutraalista tahosta. Tuon tyyppinen kritisoija ei missään olosuhteissa tule myöntämään olleensa väärässä, joten hänen on pakko tulla sellaiseen johtopäätökseen, jota hän toiminnallaan edustaa. Tämän tyyppinen kritiikki on aina yksipuolista ja valikoivaa, ja faktoja, joita ei ymmärretä, jätetään selittämättä, jotta voidaan tulla siihen johtopäätökseen, johon on “pakko” tulla. Sitä, kuinka tieteellistä tällaiselta taholta tuleva kritiikki on, ei tarvitse kenellekään selittää. 

Kehotammekin lukijaa olemaan tunteiltaan neutraali ja katsomaan puhtaasti sitä dataa, jota tutkimukset ovat tuottaneet, ja tekemään omat johtopäätökset. Luotamme tässä kohtaa tavallisen neutraalin lukijan maalaisjärkeen huomattavasti enemmän kuin monien “tieteellisten” tahojen, jotka saavat medioissa äänensä kuuluville ja joiden mielipide vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen usein paljon. 

Tulevaisuus

Bill Bengstonin lopullinen tavoite on saada energiahoidon vaikutus ”purkitettua”, jotta syöpään saataisiin sivuvaikutukseton ja syövän lopullisesti parantava lääke. Hänen viimeisin tutkimuksensa (Tutkimus 2) osoittaa, että syöpää parantava vaikutus on mahdollista tallentaa ja siirtää välittäjäaineen kautta.

Billillä on ollut vaikeuksia löytää rahoitusta tutkimuksille, ja monia hänen tutkimuksiaan on keskeytetty. Tämä kertoo yhteiskunnan tilasta; näissä tutkimuksissa on jo löydetty avaimet syövän lopulliseen parannuskeinoon, mutta koska aihe haastaa vanhoja uskomuksia, ei validi tiede yhtäkkiä enää riitäkään, vaan eri tahot pelkäävät koskea tämäntyyppiseen tutkimuksiin eikä tutkimus etene.

Haluamme tuoda näitä tutkimustuloksia esille, jotta jokainen, joka on avoin mieleltään, uskaltaa ajatella itse ja olla eri mieltä yleisen mielipiteen tai eri tyyppisten auktoriteettien kanssa, tulisi tietoiseksi näistä energiahoitoihin liittyvistä tutkimuksista ja siitä, miten tärkeää on pitää oma mieli avoimena, mutta samalla kriittisenä erityisesti silloin, kun törmätään kritiikkiin, joissa tieteellisesti toteutettuja tutkimuksia vastaan hyökätään. 

Kun puhutaan Bengstonin tutkimuksista, puhutaan samalla myös syövän tutkimuksesta täysin uudesta näkökulmasta. Kyse ei enää olekaan vain siitä, että menetetään tieteellistä dataa, vaan kyse on myös jokaisesta ihmishengestä, joka menetetään syövän takia ja joka olisi mahdollisesti voitu pelastaa, jos nämä tutkimukset olisi otettu vakavasti jo 35 vuotta sitten, kun ensimmäiset hiiret paranivat syövästä.