Tutkimuksia

Tieteellistä tutkimusta energiahoidoista.

Seuraava aloituskurssi:

Tälle sivulle on kerätty erilaisia tutkimuksia missä on saatu näyttöä energiahoitojen vaikutuksista.

Eri tutkimuksissa on yleensä tutkittu eri energiahoitomuotoja kuten Reiki, Quantum Touch, Pranic Healing jne. Olemme itse opiskelleet hyvin laaja-alaisesti eri energiahoitomuotoja ja tulleet siihen tulokseen, että kaikki energiahoidot perustuvat pitkälle samaan perusvaikutusmekanismiin. Joten lukiessasi eri tutkimuksia, voitkin ajatella yleisellä tasolla että kussakin tutkimuksessa on tutkittu energiahoidon vaikutusta.

Miten asennoitua näihin tutkimuksiin

Koska aihe on tabu, ei näistä tutkimustuloksista kuule mediassa ja monet skeptikot hyökkäävät raivoisasti tutkimuksia vastaan.

Monet ajattelevat naiivisti, että mikäli tieteellistä näyttöä olisi, kaikki tietäisivät siitä, mutta valitettavasti näin ei ole.

Koska tämä aihe haastaa materialistisen maailmankuvan, näitä tutkimustuloksia pimitetään eivätkä tunnetut tiedejulkaisut halua julkaista niitä. Erään ulkomaisen tiedelehden päättoimittajan selitys siihen, miksi he eivät suostu julkaisemaan tämän kaltaisia päteviä tutkimustuloksia oli ”Nämä tulokset voisivat aiheuttaa hämmennystä lukijoissa”.

Huomaa, että syy siihen että tutkimusta ei haluttu julkaista ei ollut se, että tutkimus ei olisi ollut tieteellisesti pätevä, vaan se, että tutkimustulokset olivat yllättäviä.

Tästä puolueellisesta ja epätieteellisestä asenteesta seuraa se, että arvostettuihin tiedejulkaisuihin hyväksytään vain tutkimukset mitkä ovat suurimmaksi osaksi vanhaa tietoa jotta ”lukijat eivät hämmentyisi”. Valitettavasti tämä jarruttaa tehokkaasti tieteen etenemistä. Ihmisten on jo korkea aika herätä tähän todellisuuteen, mikä tieteessä valitettavasti vallitsee kun tullaan alueelle missä pitäisi laajentaa nykykäsityksiä merkittävästi.

Tiedeyhteisö toimii "tieteellisesti" siihen saakka kunnes tullaan alueelle missä ihmisten vahvat ennakkokäsitykset ja uskomukset tulevat kuvaan mukaan. Silloin tapahtuu mielenkiintoisia asioita kuten se, että yhtäkkiä mikään tieteellinen näyttö ei riitäkään ja ihmiset joiden uskomuksia koetellaan tekevät kaikkensa että nämä heitä ilmeisesti jollakin tapaa järkyttävät tutkimustulokset saadaan ohitettua ja selitettyä pois. Tämän huomaa siitä että tutkimuksia kritisoidaan siten että faktoja jätetään selittämättä ja kritisoidaan jotain yksityiskohtaa jotta tutkimus voidaan selittää pois ja voidaan jatkaa turvallisessa vanhassa uskomuksessa että "mitään tieteellistä näyttöä ei tietenkään ole". 

Pyydänkin lukijaa asennoitumaan näihin tutkimuksiin kuten ”todellinen tiedemies”. Tällainen henkilö tiedostaa, että ei vielä tiedä, koska ei ole tutustunut aiheeseen. Lukijan on erittäin tärkeää olla neutraali, jolloin hän ei ole puolustamassa uskomusta kumpaankaan suuntaan. Vain katsomalla neutraalisti dataa, lukija voi tulkita tutkimusten tuloksia luotettavasti ja näin tieteessä tulisi tietysti aina toimia.

Mediassa ja erityisesti internetissä valitettavasti on paljon kovaäänisiä harhaanjohtajia jotka usein vetoavat tieteeseen, mutta jotka eivät ole todellakaan neutraaleja kannassaan ja näitä ”tiedemiehiä” suuri osa kansasta valitettavasti sokeasti uskoo. Tämän vuoksi kehotammekin lukijaa kriittiseen omaan ajatteluun ja unohtamaan ns. yleisen mielipiteen mikä on monesti hyvin värittynyt mediassa/internetissä esiintyvän raivokkaan puolueellisen kannanoton ja suoranaisen disinformaation takia.

Kun olet käynyt tutkimukset läpi, kysy itseltäsi kumpi seuraavista vaihtoehdoista on todennäköisempi, kun katsotaan pelkästään dataa ilman ennakkokäsityksiä ja ilman tarvetta puolustaa/ampua alas kumpaakaan vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1: Energiahoidosta ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Kyse on täysin tehottomasta hoitomuodosta ja kokeet näyttävät tämän, sillä mitään konkreettista ei tapahdu kun hoitoja tehdään tarkasti valvotuissa olosuhteissa.

Vaihtoehto 2: Energiahoidosta on olemassa tieteellistä näyttöä, sillä kun energiahoitoja tehdään tarkkaan valvotuissa olosuhteissa, saadaan selkeitä tuloksia.

Jos päädyt vaihtoehtoon 2, niin eikö energiahoidot pitäisi ottaa vakavasti ja eikö silloin tätä aihetta pitäisi tutkia lisää jotta hoitovaikutus saataisiin laajempaan käyttöön?

Nykytilanteesta kun kärsivät eniten ne ihmiset jotka eivät tiedä energiahoidoista tai luulevat niiden olevan tehottomia.

Miten näihin tutkimustuloksiin asennoidutaan valitettavan usein

On totta että energiahoitojen takana olevia vaikutusmekanismeja ei täysin tunneta ja tämä aiheuttaa osaltaan sen, että aihetta vähätellään. Tämä on ymmärrettävää, sillä ihmisen mieli haluaa turvaa ja siksi meillä on tarve uskoa, että tiede osaa selittää kaikki ilmiöt. Kun sitten eteen tulee ilmiö, jota ei osatakaan selittää, aiheuttaa se helposti voimakkaan tarpeen sivuuttaa koko asia.

Tutkimustulokset mielestämme näyttävät selkeästi sen, että energiahoidot tuottavat tuloksia. Se, että tiede ei  vielä ymmärrä sitä, miten energiahoito saa aikaan kyseiset tulokset, pitäisi herättää tiedeyhteisön valtava kiinnostus tutkia asiaa lisää.

Tieteen tarkoitus on tutkia asioita joita emme vielä ymmärrä, jotta oppisimme lisää. Energiahoitoa on jo tutkittu mielestämme siinä määrin, että on selkeästi nähtävissä että kyseessä on todellinen ilmiö.  Ja koska tämän ilmiön perusvaikutusmekanismia ei tunneta, ei tuloksia selittävää yhtenäistä teoriaa ole vielä osattu kehittää. Tämän pitäisi olla erittäin jännittävä löydös jonka seurauksena monet tutkijat tarttuisivat aiheeseen innokkaasti. Valitettavasti näin ei ole ja he jotka uskaltavat tutkia, huomaavat pian miten tutkimuksia vähätellään, tutkimustuloksia ei oteta tieteellisiin julkaisuihin ja miten vaikeaa on löytää rahoitusta ja muuta tukea tutkimukselle. Tämä kaikki aiheuttaa sen, että tabu pitää edelleen sitkeästi pintansa.

Bill Bengston sanoo esitelmässään seuraavaa:

”Se, että tuottaako energiahoito tuloksia ei ole enää edes mielenkiintoinen kysymys. Nyt pitäisi tutkia sitä, minkä lainalaisuuksien kautta energiahoito vaikuttaa jotta voisimme valjastaa tämän hoitovaikutuksen entistä tehokkaampaan käyttöön”.

Näin sanoo siis skeptikko, joka lähti tutkimaan energiahoitoja ja jonka kanta muuttui kun hän teki riittävästi tutkimuksia ja näki mikä todellisuus energiahoitoihin liittyy. Billin tutkimuksiin voit tutustua alempana kohdissa ”Tutkimus 1 ja Tutkimus 2”.

Bill on äärimmäisen harvinainen skeptikko, sillä hän pystyi olemaan neutraali ja katsomaan dataa mitä tutkimukset tuottivat ilman että hänellä oli tarvetta puolustaa omaa skeptistä kantaansa. Kun data näytti että energiahoidolla oli huikeat vaikutukset, ei hän pyrkinyt sivuuttamaan aihetta, vaan hän jatkoi välittömästi tutkimuksia ja tällä hetkellä hän on tehnyt perusteellisimmat toistetut tutkimukset mitä energiahoidoista on tietääksemme tehty.

Jos maailmassa olisi enemmän Billin kaltaisia tiedemiehiä jotka eivät pelkää tutkia uusia asioita, meillä olisi jo lääke syöpään, sillä Bill löysi avaimet lääkkeeseen jo aikoja sitten.

Valitettavasti useat itseään tieteellisinä pitävät tahot eivät ole neutraaleja. Kun tutkimustulokset osoittavat, että olisi aika laajentaa nykykäsityksiä ja tutkia lisää, ei siihen ollakaan valmiita, eikä tiede etene. Tähän valitettavaan tosiasiaan myös Bill törmäsi ja monia hänen tutkimuksiaan on keskeytetty ja hänen on ollut vaikea löytää rahoitusta jatkotutkimuksille.

Nyt on sinun vuorosi, katso alla olevia tutkimuksia ja päätä itse onko aiheessa mitään tutkimisen arvoista.

Tutkimus 1: Energiahoidon vaikutus aggressiiviseen syöpään hiirissä.

Vaikuttavimpia tutkimuksia mitä energiahoidoista on tehty, on tehnyt Bill Bengston. Hän tutki miten energiahoito vaikuttaa aggressiiviseen syöpään joka annetaan ruiskeella hiirille. Hiiriin ruiskutettiin kokeissa 2-kertaisesti tappava annos syöpäsoluja ja haluttiin tutkia onko energiahoidolla vaikutusta syövän kehittymiseen.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin täällä: Benstonin syöpätutkimus

Tutkimus 2: Voiko energiahoidon vaikutusta tallentaa ja siirtää välittäjäaineen kautta

Tässä tutkimuksessa osoitetaan että energiahoidon vaikutusta on mahdollista tallentaa ja tämä tallennettu vaikutus muuttaa viljeltyjen syöpäsolujen geenejä.

Tämä tutkimus on julkaistu arvostetussa Sagepub-tiedejulkaisussa: Linkki julkaisuun

Tässä linkki dokumenttiin PDF-muodossa: Linkki dokumenttiin

Tutkimus 3: Energiahoidon vaikutus Gamma-säteilytettyjen ihmissolu-viljelmien eloonjääntiin

Tässä tutkimuksessa tutkittiin vaikuttaako energiahoito gamma-säteilytettyjen ihmissolu-viljelmien eloonjääntiin. Annettu gamma säteilymäärä tappaa tunnetusti 50% soluista 24h kuluessa. Tutkimuksessa tutkittiin muuttuuko eloonjäämisprosentti jos soluviljelmille annetaan energiahoitoa.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin täällä: Gamma-säteilytetyt ihmissoluviljelmät

Tutkimus 4: Kokoelma energiahoitotutkimuksia

Tässä dokumentissa on useita tutkimuksia Reiki-menetelmän vaikutuksista.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin täällä: Reiki-tutkimukset

Tutkimus 5: Energiahoidon vaikutus krooniseen kipuun

Tässä tutkimuksessa tutkittiin Quantum Touch -menetelmän vaikutusta krooniseen kipuun.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin täällä: Quantum Touch – Krooninen kipu

Tutkimus 6: Energiahoidon vaikutus kuolion paranemiseen

Tässä tutkimuksessa tutkittiin 80 luvulla sitä, voiko energiahoidolla vaikuttaa pitkälle edenneen kuolion paranemiseen.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin täällä: Energiahoidon vaikutus kuolioon

Suomen Energiahoitajat