Tietoa energiahoidoista osa 5: Apua selkäkipuun energiahoidoista?

Seuraava aloituskurssi:

EnergyHealing.jpg

Artikkelin viime osassa tarkastelimme miten terveydenhuolto sekä luontaishoidot lähestyvät ihmisen hoitamista. Katsoimme myös miten selkäkipu voi kehittyä emotionaalisesta stressistä.

Tässä osassa tarkastelemme mm. miten pitkälle edennyttä selkäongelmaa voidaan auttaa energiahoidoilla.

Markon selkäkivut

Viime artikkelin lopussa annoimme esimerkin, jossa Markolla oli selkäkipu, joka kuitenkin helpotti, eikä hänen tarvinnut mennä leikkaukseen. Esitimme myös kysymyksen, jossa mietimme mitä Marko olisi voinut tehdä ellei terveydenhuollon menetelmät olisivatkaan auttaneet, olisiko Markon tilanne ollut toivoton?

Kuten viime artikkelissa totesimme, ovat terveydenhuollon ja luontaishoitojen tavat auttaa lähtökohdiltaan hyvin erilaiset. Tämä on myös siunaus, sillä jos toinen lähestymistapa ei tuota tulosta, on hyvinkin mahdollista että toisella lähestymistavalla apua voi tulla nopeastikin. Joten jos terveydenhuolto ei ole osannut auttaa, kannattaa ehdottomasti kokeilla luontaishoitoja, sillä niiden toimintamekanismit ovat hyvin erilaiset.

Oletetaan että Markon selkäkivut olisivat kroonistuneet ja hän olisi joutunut menemään leikkaukseen, koska lääkärin mukaan Markolla on vaikea välilevyn pullistuma ja kulumia. Leikkauksen jälkeen Markon selkäkivut eivät kuitenkaan ole helpottaneet ja hän tulee energiahoitoon koska on kuullut ystävänsä saaneen apua energiahoidosta.

Voidaanko Markoa auttaa enää tässä vaiheessa?

Kroonisen selkäkivun hoitaminen energiahoidolla

Kuvaamme tässä tyypillisen tapauksen miten hoidamme energiahoidolla Markon tyylisessä tilanteessa olevia asiakkaita.

Marko varaa ajan energiahoitoon ja tulee vastaanotolle. Hoidon alussa kerromme Markolle, että huolimatta siitä mitä vaikeaksi lääkäri on tilanteen kuvannut, on todennäköistä että hän saa apua energiahoidoista.

Usein asiakkaat eivät tiedä miten tehokkaita energiahoidot voivat olla, joten asiakkaita on hyvä motivoida ja antaa tietoa jotta he kävisivät hoidossa tarvittavan määrän. Yleensä apua tulee 1-5 hoitokerralla vaikeissa kroonisissa tapauksissa.

Vaihe 1: Hoidon alussa Markon kehosta mitataan asentovirheet. Markon lantio, ristiluu, lonkat, polvet, nilkat, lapaluut, selkäranka ja jopa kallon luut mitataan, jotta saadaan selville missä kehon osissa on korjattavaa. Markolla vinossa on lantio, ristiluu, alaselässä on lievä skolioosi ja vasen jalka on noin 2cm lyhyempi. Nämä ovat siis tyypillisiä asentovirheitä kroonisissa alaselän/lantion alueen kivuissa.

Vaihe 2: Löytyneet asentovirheet korjataan käyttämällä energiahoitotekniikoita. Noin 10 minuutin hoidon jälkeen tehdään uusintamittaus ja kaikki löytyneet asentovirheet ovat korjautuneet.

Tässä vaiheessa suuri osa asiakkaista on saanut jo merkittävää apua ongelmiinsa. Asentovirheiden korjaus energiahoidolla ei ole vain asentovirheiden korjausta, vaan asentovirheet korjautuvat positiivisena sivuvaikutuksena siinä vaiheessa, kun autonomisesta hermostosta on purettu kroonista jännitystä siinä määrin, että syvät lihakset rentoutuvat ja asento korjautuu. Asennon korjautuminen onkin hyvä mittari sille, onko kehossa tapahtunut riittävästi syvien lihasten rentoutumista vai tarvitaanko lisää hoitoa.

Asentoa voidaan korjata myös fyysisesti manipuloimalla. Verrattuna pelkkään asennon fyysiseen manipulaatioon, energiahoito vaikuttaa paljon syvemmällä tasolla.

Emme jätä hoitoa kuitenkaan tähän, vaan käytämme tämän nk. energeettisen jäsenkorjauksen jälkeen vielä syvemmälle vaikuttavia hoitotekniikoita.

Vaihe 3: Käymme Markon kanssa läpi mitä stressejä hänen elämässään on sillä hetkellä, sekä silloin kun selkäkivut alkoivat. Kun näitä stressaavia asioita löydetään, pystytään kehon kautta mittaamalla varmistamaan, mitkä stressit ovat aiheuttaneet Markon asentovirheitä ja kipuja.

Asiakas voi ajatella, että jokin asia ei häntä stressaa, koska se hänen mukaansa ”ei tunnu” enää stressaavalta. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan kehon kautta mittaamalla voimme varmistaa, miten autonominen hermosto oikeasti reagoi kyseiseen stressitekijään. Monesti asia, joka ei enää tunnu tietoisella tasolla, vaikuttaa yhä voimakkaasti tiedostamattomalla tasolla eli autonomisessa hermostossa ja voi aiheuttaa kipuja, asentovirheitä sekä muita oireita.

Vaihe 4: Löytyneiden stressien vaikutus kehon asentoon ”nollataan”. Emme voi poistaa henkilön elämästä stressaavia tekijöitä, mutta energiahoidolla on mahdollista vaikuttaa autonomiseen hermostoon siten, että kyseinen ulkoinen stressi ei enää aiheuta samanlaista stressireaktiota kuin aikaisemmin. Toisin sanoen ulkoinen stressitekijä, mikä aikaisemmin sai lantion vinoon asentoon, ei enää aiheuta lantion virheasentoa. Tämä on erityisen tärkeä vaihe, sillä ilman tätä asentovirheet ja kivut voisivat uusiutua hyvinkin nopeasti.

Vaihe 5: Tässä vaiheessa Markon kävelee ja tunnustelee tunteeko hän enää kipua. Yleensä kipu joka on ollut hoidon alussa esim. 8 (0-10 asteikolla), on tässä vaiheessa laskenut tasolle 0-4. Mikäli kipua vielä tuntuu, tehdään hoitoa suoraan kipualueeseen. Tämä tekniikka poistaa lopun kivun noin 90% tapauksista.

Vaihe 6: Hoidon lopuksi Markolle kerrotaan mitä asentovirheitä hänellä oli. Hänelle myös korostetaan että kroonisissa tapauksissa yleensä tarvitaan enemmän kuin yksi hoitokerta jotta saadaan pysyviä tuloksia. Markoa kehotetaan tulemaan uuteen hoitoon, jotta asentovirheiden pysyvyys voidaan tarkistaa ja antaa uusi hoito vielä syvempien hoitotulosten saavuttamiseksi.

Markon jatkokäynnit

Marko kävi hoidoissa 3 kertaa. Ensimmäisen kerran jälkeen hän oli täysin kivuton viikon ajan, jonka jälkeen kivut alkoivat palautua. Marko tuli toiseen hoitoon jossa havaittiin että lantion virheasento ja skolioosi olivat pysyneet hyvin poissa, mutta ristiluu oli mennyt pahasti vinoon. Syyksi paljastui uusi stressitekijä, eli rahahuoli joka oli tullut elämään äkillisen onnettoman tapahtuman takia.

Markolle tehtiin uusi jäsenkorjaus ja rahastressiä hoidettiin. Kivut helpottivat ja Marko kävi vielä kolmannen kerran, jossa varmistettiin että asento on pysynyt hyvänä ja tehtiin vielä yksi hoito, jolla hoitotuloksia syvennettiin. Nyt Marko käy ylläpitohoidossa noin kerran kuukaudessa jolla varmistetaan että ongelmat pysyvät poissa, eikä kehoon pääse kertymään kroonista stressiä.

Marko on onnellinen että noudatti ystävänsä neuvoa ja tuli energiahoitoon. Hän on jo suositellut monille ystävilleen energiahoitoa joilla on vastaavia ongelmia.

Markon kysymykset

Tullessaan hoitoon ensimmäisen kerran Marko oli melko skeptinen hoitojen suhteen mutta yllättyi jo ensimmäisen kerran jälkeen hoitotuloksista. Marko pitää itseään järkevänä ja tieteeseen luottavana, joten häntä kiinnosti mihin energiahoitojen toimintamekanismi perustuu, sekä monet muut yleiset kysymykset energiahoidoista.

Seuraavassa muutamia Markon kysymyksiä.

Marko: Yllätyin hoitotuloksista, sillä luulin että hoitoon pitää uskoa, jotta se toimii. Ilmeisesti tämä ei kuitenkaan ole vaatimus hoidon toimimiselle?

Vastaus: Tuo on yleinen väärä uskomus energiahoidoista. Tämä johtuu siitä että energiahoitojen toimintamekanismeja ei tunneta ja tämä tiedon puute johtaa helposti siihen, että energiahoitojen ajatellaan olevan ”uskomushoitoja”, sillä miten muuten ne voisivat toimia?

Todellisuudessa hoito vaikuttaa autonomisessa hermostossa, eikä asiaan uskominen liity hoitotulokseen lainkaan. Hoito vaikuttaa yhtä tehokkaasti mm. koiriin ja muihin eläimiin joita olemme hoitaneet todella hyvin tuloksin, ja tämä jo todistaa sen puolesta, että hoitoon ei tarvitse uskoa. Hoito toimii, koska sillä on todelliset fysiologiset vaikutukset kuten voidaan nähdä mm. nopeista asentovirheiden korjautumisista.

Marko: Tarvitaanko hoidon tekemiseen erikoiskykyjä tai pitääkö olla jotenkin ”henkinen”.

Vastaus: Energiahoitotekniikka on ”vain” hoitotekniikka ja mikä tahansa tekniikka on kaikkien opeteltavissa, mikäli oppimiseen haluaa panostaa. Tässä, kuten kaikessa muussakin, toiset ovat luontaisesti lahjakkaita, mutta jokainen pystyy korjaamaan mm. asentovirheitä kun he osaavat tekniikan. Nuorin henkilö joka on tehnyt hoitoja ja saanut tuloksia on ollut 10 vuotias. Lyhyt vastaus on siis, ei tarvita erikoiskykyjä ja jokainen pystyy tekemään tehokkaita hoitoja.

Marko:  Jos energiahoitotekniikat ovat niin tehokkaita, miksi en ole kuullut energiahoitotekniikoista aikaisemmin?

Vastaus: Suurin syy on tiedon puute. Koska hyvin harvat tahot ymmärtävät miten energiahoidot oikeasti toimivat, pidetään niitä mystisinä, eikä niitä silloin oteta vakavasti. Tämä johtaa siihen, että energiahoidoista ei puhuta valtamediassa kuin hyvin marginaalisesti ja yleensä valitettavasti negatiiviseen sävyyn. Oikea tieto ei siis leviä, koska aihe on siihen liitetyn mystisyyden takia tabu, eli siitä ei voi puhua vakavasti.

Toinen ongelma on tutkitun tiedon hautautuminen. Toinen yleinen harhaluulo on, että energiahoidot eivät ole ”tieteellisiä” siinä mielessä että niitä ei olisi tutkittu. Tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa, sillä energiahoidoista on todella vahvaa tieteellistä näyttöä. Ongelma tässäkin on että aihetta pidetään mystisenä, mikä on tehnyt sen, että tieteellisistä tuloksista ei kuule mediassa. Jos kukaan ei tiedä tutkimuksista, on tilanne lähes sama kuin että tutkimuksia ei olisi tehty.

Tämä nykytilanne on erityisen valitettava, koska olemme nähneet miten paljon monet, toivonsa jo menettäneetkin asiakkaat ovat saaneet apua energiahoidoista moniin eri ongelmiin. Jos energiahoitoja käytettäisiin laajasti terveydenhuollossa, saataisiin ihmisiä autettua valtavan paljon tehokkaammin kuin mitä nykytilanne sallii. Onneksi tilanne paranee koko ajan kun ihmiset käyvät hoidoissa ja uskaltavat onneksi kertoa ystävilleen ja työtovereilleen hoidoista. Tilanne paranee siis yksi asiakas kerrallaan.

Marko: Onko jokin, millä voin itse todentaa että hoito todellakin saa aikaan mitattavissa olevia muutoksia?

Vastaus: Suosittelemme asiakkaillemme laboratoriakokeiden ottamista ennen hoitoja, sekä hoitojen jälkeen. Tämä antaa konkreettista näyttöä siitä ,että kehossa on tapahtunut tieteellisesti mitattavissa olevia muutoksia. Tämä on usein suuri yllätys ja joillekin suuri ihmetyksen aihe, kun laboratoriotulokset näyttävät että kehossa on tapahtunut suuria muutoksia parempaan suuntaan. Meillä on ollut tapauksia joissa vain yhden hoitokerran jälkeen munuaisarvot ja kilpirauhasarvot ovat muuttuneet dramaattisesti parempaan suuntaan, jopa siinä määrin että lääkärit eivät ole halunneet uskoa tuloksia. Eräässäkin tapauksessa  lääkäri vaati uusintakokeita, koska ei voinut uskoa kokeiden tuloksia. Kaikki tämä kertoo vain siitä, että energiahoitojen toimintamekanismi poikkeaa merkittävästi lääketeteellisestä lähestymistavasta jolloin hoitotulokset voivat yllättää kun vastaavia tuloksia ei olla lääketieteessä nähty.

Marko: Kiitos, tämä selvensi asiaa. Minä ainakin kerron ystävilleni näistä hoidoista.

Markon tapaus oli kuvitteellinen, mutta kuvaa hyvin keskiverto asiakasta ongelmineen ja kysymyksineen. Toivottavasti opit artikkelin kautta jotakin uutta energiahoidoista.

Artikkelisarjan viimeisessä osassa katsomme muutamaa todellista hoitotapausta nimettömästi, mitä olemme hoitaneet. Toivomme että tämä viimeinen osa avaa lisää sitä, millaisia hoitotuloksia energiahoidoilla on mahdollista saada aikaan eri tyyppisissä vaivoissa.

Suomen Energiahoitajat