Quantum Touch - Krooninen kipu

Seuraava aloituskurssi:

Tutkimus 4: Energiahoidon vaikutus krooniseen kipuun

low-back-pain-1024x512.jpg

Linkki tutkimukseen: QuantumTouch-tutkimus

Tutkimuksesta

  • Tutkimuksessa tutkittiin onko energiahoidolla vaikutusta krooniseen kipuun.
  • Tutkimuksessa oli mukana 41 koehenkilöä.
  • Koehenkilöiden kipua mitattiin kyselylomakkeella joka täytettiin ennen ja jälkeen hoidon.
  • Lyhimmillään kivut olivat olleet koehenkilöillä vuorokauden.
  • Pisimmillään kivut olivat olleet koehenkilöillä 42 vuotta.
  • Keskimääräinen kipujen kestoaika koehenkilöillä oli 8.1 vuotta.

Tuloksia

  • Hoitojen jälkeen kiput vähenivat keskimäärin 67,4%
  • Kipujen väheminen oli tilastollisesti erittäin merkitsevää (P<0.0001)
  • Kivut vähenivät jokaisella koehenkilöllä riippumatta iästä, tai siitä kuinka kauan kivut olivat olleet henkilöllä. Tämä tarkoittaa että krooniset, vuosia kestäneet vaikeat kivut helpottivat yhtä "helposti" kuin vähemmän aikaa olleet kivut

Suomen Energiahoitajat