Tutkimus 5: Energiahoidon vaikutus krooniseen kipuun

Energiahoidon vaikutus krooniseen kipuun

Linkki tutkimukseen: 

PDF

Tutkimuksesta

  • Tutkimuksessa tutkittiin onko energiahoidolla vaikutusta krooniseen kipuun.
  • Tutkimuksessa oli mukana 41 koehenkilöä.
  • Koehenkilöiden kipua mitattiin kyselylomakkeella joka täytettiin ennen ja jälkeen hoidon.
  • Lyhimmillään kivut olivat olleet koehenkilöillä vuorokauden.
  • Pisimmillään kivut olivat olleet koehenkilöillä 42 vuotta.
  • Keskimääräinen kipujen kestoaika koehenkilöillä oli 8.1 vuotta.

Tuloksia

  • Hoitojen jälkeen kiput vähenivat keskimäärin 67,4%
  • Kipujen väheminen oli tilastollisesti erittäin merkitsevää (P<0.0001)
  • Kivut vähenivät jokaisella koehenkilöllä riippumatta iästä, tai siitä kuinka kauan kivut olivat olleet henkilöllä. Tämä tarkoittaa että krooniset, vuosia kestäneet vaikeat kivut helpottivat yhtä “helposti” kuin vähemmän aikaa olleet kivut