Vuoden 2017 Suomen Energiahoitajaksi on valittu Hanna Pihko Helsingistä.

Valinnan perusteina oli mm. seuraavia seikkoja:

  • Vuoden 2017 Energiahoitaja on toiminut pitkäjänteisesti energiahoitojen parissa
  • Hän on kasvattanut ammattitaitoaan hoitoja tekemällä, kouluttautumalla sekä kertaamalla jo opittuja taitoja
  • Hän on koko ajan tehnyt omaa sisäistä työtään, tutustuen itseensä ja työstänyt asioita energiahoito menetelmillämme
  • Hän on toiminut harjoitusryhmien aktiivisena vetäjänä ja kurssilaisten palaute illoista on ollut todella positiivista

Onnea Hannalle valinnan johdosta!