Tutkimus 1: Energiahoidon vaikutus aggressiiviseen syöpään hiirissä

Linkki tutkimustuloksiin:
www.bengstonresearch.com/research/scientific-articles

Loistava video tutkimustuloksista, näissä Bill itse kertoo tutkimuksista.

Lyhyesti tutkimuksesta

Bill tutki voiko hiiriin ruiskeella istutettu agressiivinen syöpä parantua energiahoidoilla.

Bengston on itse skeptikko ja halusi löytää ”pomminvarman” testin joka näyttää aukottomasti onko energiahoidoissa todellista tehoa vai ei.

Hän valitsi tämän hiirimallin koska se on ehkä käytetyin syövän tutkimusmalli ja kokeita näillä hiirillä ja tällä syövällä on tehty vuosikymmeniä ja tuhansia kertoja.  Tämä syöpä ei parane itsestään, jolloin tutkimuksessa on helppo nähdä onko hoidolla todellista vaikutusta vai ei.

Tutkimuksen eteneminen

Vaihe 1

Hiirille annetaan 2-kertaisesti tappava annos aggressiivista syöpää ruiskeella. Kyseisellä annoksella hiiriä alkaa kuolla 14 päivää ruiskeen antamisen jälkeen ja viimeistään 27 päivää ruiskeen antamisen jälkeen kaikki hiiret ovat kuolleet.

Mikään hoito koko tämän tutkimusmallin historiassa ei ole saanut yhtään hiirtä selviytymään päivään 28. Näitä syöpätutkimuksia on tehty kymmeniä vuosia ja kymmeniä tuhansia kertoja, joten tämä hiirimalli on todennäköisesti eniten käytetty tutkimusmenetelmä syövän tutkimuksessa. Bill valitsi tämän tutkimusmallin juuri sen takia, että tämä malli on niin tunnettu, ja jos yksikin hiiri saataisiin selviämään päivään 28, olisi se jo vedenpitävä todiste energiahoidon tehosta.

Vaihe 2

Hiirille annetaan energiahoitoa tunti päivässä. Bill teki itse hoitoja mutta koulutti myös yliopistojen oppilaita tekemään hoitoja. On myös mielenkiintoista että Bill valitsi vain oppilaita, jotka olivat äärimmäisen skeptisiä koetta kohtaan. Tällä Bill halusi sulkea pois ”uskovaiset” jotta nähtäisiin vaikuttaako skeptisyys hoitotuloksiin.

Vaihe 3

Seurataan tilanetta ja katsotaan selviytyykö yksikään hiiri päivään 28, sillä se olisi maailmanennätys mihin mikään hoito ei ole kyennyt(kemoterapia, leikkaukset jne).

Tutkimustulokset

Tutkimustulos 1

100% hiiristä parani syövästä.

Tämä oli shokki Billille, koska hän on itse skeptikko ja ensimmäinen ajatus Billin mielessä oli ”tämä koe pitää toistaa mahdollisimman pian, sillä tämä ei voi olla totta!” Koe on tämän jälkeen toistettu yli 10 kertaa, 8 eri laboratoriossa.

Tutkimustulos 2

Parantuneet hiiret olivat immuunejä syövälle paranemisen jälkeen.

Hiiriin ruiskutettiin samaa syöpää uudelleen kahden vuoden ajan. Syöpä ei enää tartu hiiriin, jotka ovat parantuneet energiahoitojen vaikutuksesta. Yksikään hiiri ei ole sairastunut uudestaan syöpään paranemisen jälkeen ja hiiriä seurattiin niiden luonnolliseen kuolemaan saakka.

Tutkimustulos 3

Paranemassa olevista hiiristä otettu veri paransi sairaan hiiren.

Kun sairas hiiri alkoi parantua hoitojen vaikutuksesta, siitä otettiin verta, joka annettiin sairaalle hiirelle, jolle ei oltu annettu hoitoa. Sairas hiiri parantui tämän jälkeen syövästä.

Johtopäätöksiä

Tutkimustulokset viittavat Bengstonin mukaan siihen, että energiahoito nostaa hiiren immuniteetin niin korkealle, että hiiren oma immuunijärjestelmä voittaa syövän. Tämä selittäisi sen miksi hiiriin ei pystytä paranemisen jälkeen istuttamaan uutta syöpää ja paranemassa olevan hiiren veri parantaa seuraavan hiiren.

Nämä tutkimukset on toistettu tähän mennessä ainakin 8 eri laboratoriossa ja yli 10 kertaa. Kyse ei ole sattumasta.
Bill on esitelmöinyt näitä tutkimustuloksia mm. skeptikko yhteisöille sekä skeptisille syöpälääkäreille sairaaloissa. Kumpikaan taho ei ole pystynyt kumoamaan näitä tutkimustuloksia.

Jokainen joka katsoo tätä dataa avoimien mielin ymmärtää että näissä tuloksissa ei ole tulkinnanvaraa. Ainoa asia millä tässä mielestämme on merkitystä on se, että parantumaton syöpä paranee toistettavasti Billin hoitojen seurauksena.

Tällaista tulosta syövän hoidossa ei tietääksemme ole nähty koskaan aikaisemmin tarkkaan valvotuissa laboratiorio-olosuhteissa. Suurin osa lukijoistakaan ei todennäköisesti ole kuullut missään näistä tutkimuksista.

Mielestämme tutkimus jossa on löydetty:

 • toistettavasti toimiva (Hiiret ovat parantuneet jokaisessa toistetussa kokeessa)
 • sivuvaikutukseton (Hoidolla ei ole negatiivisia sivuvaikutuksia kuten hiusten lähtöä. Hiirten turkin kunto alkoi parantua hoitojen seurauksena.)
 • lopullisesti syövän parantava (Yksikään hiiri ei ole sairastunut uudestaan kerran parannuttuaan.)
 • immuniteetin antava ”lääke” syöpään (Uusinta ruiskeet syöpää eivät tartu enää kerran parantuneisiin hiiriin.)

luulisi ylittävän uutiskynnyksen kaikkialla maailmassa.

Kritiikki

Kuten on odotettavissa, skeptikot hyökkäävät varsinkin Bengstonin tutkimuksia vastaan koska Bengstonin tutkimukset ovat tuloksiltaan hämmästyttävimpiä.

Strategia millä näitä tutkimuksia yritetään sivuuttaa on seuraava: Etsi Bengstonin tutkimuksesta jokin yksityiskohta mitä voit kritisoida ja anna ymmärtää, että tämän perusteella koko tutkimus voidaan sivuuttaa. Tällä lukijaa yritetään harhauttaa unohtamaan tutkimuksen keskeiset tulokset.

Huomaa että mitä tahansa voidaan kritisoida oli kritiikki validia tai ei. Jos henkilöllä on agenda kritisoida, niin mistä tahansa löytyy kyllä aina jotain mikä ei miellytä. Yksityiskohta millä lukijaa lähdetään harhauttamaan voi olla todella mitätön kuten esim. se, että kuvat mitä Bengston näyttää esitelmässään ovat kritisoijan mielestä ”epäilyttäviä”. Tämä on puhtaasti hänen oma mielipiteensä mikä ei kerro itse tutkimuksesta yhtään mitään ja tämän takia mielipiteillä ei ole sijaa tieteessä. Mutta jos lukija ei ole tarkkana, voidaan häntä usein valitettavan helposti manipuloida unohtamaan mikä tutkimuksessa on keskeistä.

Mikäli törmäät kritiikkiin Bengstonin tutkimuksia kohtaan pidä mielessäsi seuraavat asiat:

 1. Onko kritisoiva taho puolueeton vai onko kyseisellä taholla jokin agenda, eli voimakas tarve tulla jompaan kumpaan johtopäätökseen.
 2. Onko kritiikki jokin pieni yksityiskohta millä koko tutkimus yritetään sivuuttaa.
 3. Onko kritiikki validia, eli onko siitä todisteita vai heitetelläänkö tutkimusta vastaan vain negatiivisia väitteitä.

Kun Bengstonin tutkimuksia vastaan hyökätään, käytetään juuri näitä strategioita joilla yritetään sivuuttaa se tosiasia että tutkimus on pätevästi tehty ja tulokset ovat suorastaan hämmästyttäviä. Huomaa esim. seuraavat tekijät mitkä eivät häviä tuon tyyppisen kritiikin johdosta:

 1. Käytetty hiirimalli on hyvin tunnettu. Jo ennen kuin tutkimusta lähdetään tekemään, on suuri varmuus siitä, mikä tulos on odotettavissa kun hiiriin istutetaan syöpä.
 2. Tutkimukset on toistettu monta kertaa. Kyse ei ole yhden kerran sattumasta.
 3. Kontrollihiiret kuolevat. Tiedetään että syöpä mitä on käytetty, toimii. On huomattavaa että myös hoidettuihin hiiriin alkaa muodostua ensin kasvaimia, joten siitäkin on nähtävissä että syöpä on tarttunut kaikkiin hiiriin. Kyse ei ole siitä, että hoidettuihin hiiriin syöpä ei olisi jostain syystä tarttunut.
 4. Hoidetut hiiret paranevat. Mikäli energiahoito ei tuottaisi tuloksia, nämäkin hiiret kuolisivat aivan samoin kuin kontrollihiiret. Huomaa myös, että tällaisessa laboratoriotutkimuksessa kaikki muut tuloksiin vaikuttavat muuttujat on karsittu pois. Kaikki hiiret saavat esim. samanlaista ruokaa jne. jotta kaikki muut vaikuttavat tekijät kuin itse tutkittava asia on karsittu pois. Jos tuloksia tulee, tiedetään suurella varmuudella että tutkittava asia on aiheuttanut tulokset.
 5. Syövästä parantuneet hiiret ovat immuuneja syövälle paranemisen jälkeen. Tämä on kaikista tutkimustuloksista merkittävin, sillä tietääksemme mikään aikaisempi hoitokeino, remissio jne. ei pysty tekemään hiiriä immuuniksi syövän uudelleen istutukselle. Pelkästään tämä tutkimustulos näyttää, että hoitojen seurauksena on tapahtunut jotakin ennen näkemätöntä mille ei löydy mitään selitystä aikaisemmista syövän tutkimuksista. Mikään tunnettu lääke, hoitokeino jne. ei saa aikaan immuniteettia syöpää vastaan.

Mikään kritisoitu yksityiskohta, väite tai Bengstonin haukkuminen ”ammattihuijariksi” ei muuta näitä tosiasioita. Se että kritisoijat joutuvat tarttumaan oljenkorsiin ja alentumaan haukkumisen tasolle, kertoo vain siitä, miten heikoilla he ovat ja miten suuri tarve heillä on kumota tutkimukset. Tästä juuri näemme miten tabu vaikuttaa valitettavasti myös tieteessä.

Kysymmekin lukijalta: Onko taho, jonka kritiikki on tämäntasoista neutraali, vai onko kyseisellä kritisoijalla agenda yrittää kumota tutkimukset keinolla millä hyvänsä? Jos kyse on agendasta, kuinka suuren painoarvon kyseinen kritiikki ansaitsee?

Kehotammekin lukijaa erityiseen kriittisyyteen ja omaan ajatteluun myös tutustuessaan kritiikkiin.

Tulevaisuus

Billin lopullinen tavoite on saada energiahoidon vaikutus ”purkitettua” jotta syöpään saataisiin sivuvaikutukseton ja syövän lopullisesti parantava lääke. Hänellä on ollut vaikeuksia löytää rahoitusta ja häneltä on keskeytetty monia tutkimuksia. Tämä kertoo yhteiskunnan tilasta, sillä näissä tutkimuksissa on jo löydetty avaimet syövän lopulliseen parannuskeinoon, mutta koska aihe haastaa materialistisen ajattelumallin, ei validi tiede yhtäkkiä enää riitäkään, vaan eri tahot pelkäävät koskea tämäntyyppiseen tutkimuksiin eikä tutkimus etene.

Haluamme tuoda näitä tutkimustuloksia esille, jotta jokainen joka on avoin mieleltään, uskaltaa ajatella itse ja olla eri mieltä yleisen mielipiteen/eri tyyppisten auktoriteettien kanssa, tulisi tietoiseksi näistä energiahoitoihin liittyvistä tutkimuksista ja siitä miten tärkeää on pitää oma mieli avoimena mutta samalla kriittisenä.