Tieteellistä tutkimusta energiahoidoista

Tälle sivulle on kerätty erilaisia tutkimuksia missä on saatu näyttöä energiahoitojen vaikutuksista.

Eri tutkimuksissa on yleensä tutkittu eri energiahoitomuotoja kuten Reiki, Quantum Touch, Pranic Healing jne. Olemme itse opiskelleet hyvin laaja-alaisesti eri energiahoitomuotoja ja tulleet siihen tulokseen, että kaikki energiahoidot perustuvat pitkälle samaan perusvaikutusmekanismiin. Joten lukiessasi eri tutkimuksia, voitkin ajatella yleisellä tasolla että kussakin tutkimuksessa on tutkittu energiahoidon vaikutusta.

Miten asennoitua näihin tutkimuksiin

Koska aihe on tabu, ei näistä tutkimustuloksista kuule mediassa ja monet skeptikot hyökkäävät raivoisasti tutkimuksia vastaan.

Monet ajattelevat naiivisti, että mikäli tieteellistä näyttöä olisi, kaikki tietäisivät siitä, mutta valitettavasti näin ei ole.

Koska tämä aihe haastaa materialistisen maailmankuvan, näitä tutkimustuloksia pimitetään eivätkä tunnetut tiedejulkaisut halua julkaista niitä. Erään ulkomaisen tiedelehden päättoimittajan selitys siihen, miksi he eivät suostu julkaisemaan tämän kaltaisia päteviä tutkimustuloksia oli ”Nämä tulokset voisivat aiheuttaa hämmennystä lukijoissa”.

Huomaa, että syy siihen että tutkimusta ei haluttu julkaista ei ollut se, että tutkimus ei olisi ollut tieteellisesti pätevä, vaan se, että tutkimustulokset olivat yllättäviä.

Tästä puolueellisesta ja epätieteellisestä asenteesta seuraa se, että arvostettuihin tiedejulkaisuihin hyväksytään vain tutkimukset mitkä ovat suurimmaksi osaksi vanhaa tietoa jotta ”lukijat eivät hämmentyisi”. Valitettavasti tämä jarruttaa tehokkaasti tieteen etenemistä. Ihmisten on jo korkea aika herätä tähän todellisuuteen, mikä tieteessä valitettavasti vallitsee kun tullaan alueelle missä pitäisi laajentaa nykykäsityksiä merkittävästi.

Pyydänkin lukijaa asennoitumaan näihin tutkimuksiin kuten ”todellinen tiedemies”. Tällainen henkilö tiedostaa, että ei vielä tiedä, koska ei ole tutustunut aiheeseen. Lukijan on erittäin tärkeää olla neutraali, jolloin hän ei ole puolustamassa uskomusta kumpaankaan suuntaan. Vain katsomalla neutraalisti dataa, lukija voi tulkita tutkimusten tuloksia luotettavasti ja näin tieteessä tulisi tietysti aina toimia.

Mediassa ja erityisesti internetissä valitettavasti on paljon kovaäänisiä harhaanjohtajia jotka usein vetoavat tieteeseen, mutta jotka eivät ole todellakaan neutraaleja kannassaan ja näitä ”tiedemiehiä” suuri osa kansasta valitettavasti sokeasti uskoo. Tämän vuoksi kehotammekin lukijaa kriittiseen omaan ajatteluun ja unohtamaan ns. yleisen mielipiteen mikä on monesti hyvin värittynyt mediassa/internetissä esiintyvän raivokkaan puolueellisen kannanoton ja suoranaisen disinformaation takia.

Kun olet käynyt tutkimukset läpi, kysy itseltäsi kumpi seuraavista vaihtoehdoista on todennäköisempi, kun katsotaan pelkästään dataa ilman ennakkokäsityksiä ja ilman tarvetta puolustaa/ampua alas kumpaakaan vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1: Energiahoito on huuhaata, josta ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Kyse on täysin tehottomasta hoitomuodosta ja kokeet näyttävät tämän, sillä mitään konkreettista ei tapahdu kun hoitoja tehdään tarkasti valvotuissa olosuhteissa.

Vaihtoehto 2: Energiahoidosta on olemassa tieteellistä näyttöä, sillä tulokset mitä erilaisten kokeiden avulla on saatu ovat suorastaan hämmästyttäviä.

Jos päädyt vaihtoehtoon 2, niin eikö energiahoidot pitäisi ottaa vakavasti?

 

Miten näihin tutkimustuloksiin asennoidutaan valitettavan usein

On totta että energiahoitojen takana olevia vaikutusmekanismeja ei täysin tunneta ja tämä aiheuttaa osaltaan sen, että aihetta vähätellään ja se halutaan lakaista maton alle. Tämä on ymmärrettävää, sillä varmasti useimmat haluaisivat ajatella että tiedämme tästä maailmasta jo kaiken ja kun eteen tulee ilmiö, jota ei osatakaan selittää, aiheuttaa se helposti voimakkaan tarpeen sivuuttaa koko asia. Tämä nopea sivuuttaminen on psykologinen puolustusmekanismi ja sen tarkoitus on välttää se tilanne, että joutuu kasvotusten sen tosiasian kanssa, että on ollut väärässä ja että omia käsityksiä pitäisi laajentaa. Joillekin on paljon turvallisempaa ”laittaa sormet korviin” ja pysyä omassa tutussa ja turvallisessa ”tiedossa” siitä miten maailma toimii. Tämä psykologinen puolustusmekanismi selittää myös sen, miksi aihetta vastaan hyökätään raivokkaasti ja suurella tunteella. Kun omaa maailmankuvaa uhataan, aiheuttaa se pelkoa, mikä puolestaan aiheuttaa vihaa. Kyse on primitiivisestä pelko-reaktiosta. Vastaava reaktio on nähtävissä esim. koirilla silloin, kun koira pelkää toista koiraa. Mitä pelkäävä koira tekee? Se alkaa se haukkua raivokkaasti.

Tutkimustulokset mielestämme näyttävät sen että energiahoidot tuottavat kiistattomia tuloksia. Se, että tiede ei  vielä ymmärrä sitä, miten energiahoito saa aikaan kyseiset tulokset, pitäisi herättää tiedeyhteisön valtava kiinnostus tutkia asiaa lisää.

Minkä vastaanoton me sen sijaan näemme? Vähättelyä ja valtavan tarpeen sivuuttaa koko asia. Nyt sinulla on hieman tietoa siitä, miksi on näin.

Bill Bengston sanoo esitelmässään seuraavaa:

”Se, että tuottaako energiahoito tuloksia ei ole enää edes mielenkiintoinen kysymys. Nyt pitäisi tutkia sitä, minkä lainalaisuuksien kautta energiahoito vaikuttaa jotta voisimme valjastaa tämän hoitovaikutuksen entistä tehokkaampaan käyttöön”.

Näin sanoo siis skeptikko, joka lähti tutkimaan energiahoitoja ja jonka kanta muuttui kun hän teki riittävästi tutkimuksia ja näki mikä todellisuus energiahoitoihin liittyy. Billin tutkimuksiin voit tutustua alempana kohdassa ”Tutkimus 1”.

Bill on äärimmäisen harvinainen skeptikko, sillä hän pystyi olemaan neutraali ja katsomaan dataa mitä tutkimukset tuottivat ilman että hänellä oli tarvetta puolustaa omaa kantaansa. Kun data näytti että energiahoidolla oli huikeat vaikutukset, ei hän pyrkinyt sivuuttamaan aihetta, vaan hän jatkoi välittömästi tutkimuksia ja tällä hetkellä hän on tehnyt ylivoimaisesti perusteellisimmat toistetut tutkimukset mitä energiahoidoista on tehty.

Jos maailmassa olisi enemmän Billin kaltaisia tiedemiehiä jotka eivät pelkää tutkia uusia asioita, meillä olisi jo lääke syöpään, sillä Bill löysi avaimet lääkkeeseen jo aikoja sitten.

Valitettavasti useat itseään tieteellisinä pitävät tahot eivät ole neutraaleja. Kun tutkimustulokset osoittavat, että olisi aika laajentaa nykykäsityksiä ja tutkia lisää, ei siihen ollakaan valmiita, eikä tiede etene. Tähän valitettavaan tosiasiaan myös Bill törmäsi ja monia hänen tutkimuksiaan on keskeytetty ja hänen on ollut vaikea löytää rahoitusta jatkotutkimuksille.

Nyt on sinun vuorosi, katso alla olevia tutkimuksia ja päätä itse onko aiheessa mitään tutkimisen arvoista.

Tutkimus 1: Energiahoidon vaikutus aggressiiviseen syöpään hiirissä.

Vaikuttavimpia tutkimuksia mitä energiahoidoista on tehty, on tehnyt Bill Bengston. Hän tutki miten energiahoito vaikuttaa aggressiiviseen syöpään joka annetaan ruiskeella hiirille. Hiiriin ruiskutettiin kokeissa 2-kertaisesti tappava annos syöpäsoluja ja haluttiin tutkia onko energiahoidolla vaikutusta syövän kehittymiseen.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin täällä: Benstonin syöpätutkimus

 

Tutkimus 2: Energiahoidon vaikutus Gamma-säteilytettyjen ihmissolu-viljelmien eloonjääntiin

Tässä tutkimuksessa tutkittiin vaikuttaako energiahoito gamma-säteilytettyjen ihmissolu-viljelmien eloonjääntiin. Annettu gamma säteilymäärä tappaa tunnetusti 50% soluista 24h kuluessa. Tutkimuksessa tutkittiin muuttuuko eloonjäämisprosentti jos soluviljelmille annetaan energiahoitoa.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin täällä: Gamma säteilytetyt ihmissoluviljelmät

 

Tutkimus 3: Kokoelma energiahoitotutkimuksia

Tässä dokumentissa on useita tutkimuksia Reiki-menetelmän vaikutuksista.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin täällä: Reiki-tutkimukset

 

Tutkimus 4: Energiahoidon vaikutus krooniseen kipuun

Tässä tutkimuksessa tutkittiin Quantum Touch -menetelmän vaikutusta krooniseen kipuun.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin täällä: Quantum Touch – Krooninen kipu

 

Tutkimus 5: Energiahoidon vaikutus kuolion paranemiseen

Tässä tutkimuksessa tutkittiin 80 luvulla sitä, voiko energiahoidolla vaikuttaa pitkälle edenneen kuolion paranemiseen.

Tutustu tähän tutkimukseen tarkemmin täällä: Energiahoidon vaikutus kuolioon