Stressi ja sen hoitaminen

Mikä on stressi?

Stressi on  tila, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät. Monet tutkijat uskovat, että miltei mikä tahansa myönteinen tai kielteinen muutos voi vaikuttaa yksilöön stressaavasti. Mikään ärsyke ei sinänsä stressaa, vaan reaktio riippuu paljon yksilön vastustus- ja sietokyvystä, erityisesti näkökulmista ja asenteista. Filosofi Epiktetos sanoi: ”Eivät asiat sinänsä vaivaa meitä, vaan meidän käsityksemme niistä.”

Kaikki stressi ei ole haitallisia. Keskeistä on se, onko se tilapäistä vai jatkuvaa. Määräaikaista ihminen kestää sen paljon paremmin. Lyhytaikaisena se ei yleensä aiheuta ongelmia – se saa ihmiset tekemään parhaansa. Pitkäaikaisena se voi olla monin tavoin vaarallista.

Lähde: Terveyskirjasto

Ota yhteyttä

 

Stressin syyt

Stressiä aiheuttavat mm. alituinen kiire, sopimaton työ tai työttömyys, melu, liiallinen vastuu, perheongelmat tai äkilliset elämänmuutokset. Tärkeitä, mutta onneksi harvinaisia, aiheuttajia ovat äkilliset traumaattiset tapahtumat, kuten luonnonkatastrofit, onnettomuudet ja läheisten kuolema. Ne voivat aiheuttaa akuutin- tai traumaperäisen stressihäiriön.

Stressin aiheuttajia työelämässä voivat olla mm. työn hallinnan puute, kohtuuttomat vaatimukset, tuen puute, ihmissuhdeongelmat, kiusaaminen, epäoikeudenmukaisuus, epäreilu kohtelu, arvostuksen tai vastavuoroisuuden puute, epämääräinen työnjako ja syyllisyys tekemättömistä töistä.

Lähde: Terveyskirjasto

Ota yhteyttä

 

Stressin oireet

Itse stressikokemus on psykologinen, mutta sen monet vaikutukset yksilöön ovat fyysisiä. Ihmisen oma arvio tilanteesta on ratkaiseva. Fyysisiä oireita, jotka voivat kertoa stressitilasta, ovat mm. päänsärky, huimaus, sydämentykytys, pahoinvointi, vatsavaivat, tihentynyt virtsaamisen tarve, hikoilu, flunssakierre ja selkävaivat.

Tavallisimpia stressiin liittyviä psyykkisiä oireita ovat jännittyneisyys, ärtymys, aggressiot, levottomuus, ahdistuneisuus, masentuneisuus, muistiongelmat, vaikeus tehdä päätöksiä ja unen häiriöt. Vakavassa stressitilassa seuraavat masennus ja työuupumus (burn-out), päihteiden väärinkäyttö ja jopa itsetuho-ajatukset. Sosiaalisen elämän alueella stressi voi näkyä mm. perhe- ja parisuhdeongelmina tai eristäytymisenä.

Kansanterveyslaitoksen tekemän, aikuisväestön oireita kartoittavan tutkimuksen mukaan noin viidennes miehistä ja naisista koki itsensä muita enemmän stressaantuneiksi. Eniten stressiä kokivat työttömät ja johtavassa asemassa olevat. Terveys 2000 -tutkimuksessa noin neljäsosalla aikuisväestöstä oli stressiä merkkinä psyykkisistä kuormitusoireista.

Lähde: Terveyskirjasto

Ota yhteyttä

 

Stressin hoito

Menetelmällämme voidaan hoitaa suoraan stressin aiheuttamia oireita tai stressiä aiheuttavia tekijöitä. Oireita hoidamme suoraan fyysisen kehon- tai energiakehon hoitotekniikalla, jolloin voidaan poistaa esim. lisämunuaisten stressitila nopeasti. Stressiä aiheuttavia tekijöitä poistamme tunnepuolen hoitotekniikalla, jossa syvennymme tilanteisiin/tapahtumiin/muistoihin jotka aiheuttavat asiakkaassa stressiä ja poistamme kehossa syntyneen stressireaktion. Hoidon jälkeen ulkoinen stressi ei enää vaikuta kehoon ja mieleen stressaavasti.

 

Kuinka monta hoitoa vaaditaan?

Tällä hetkellä käyttämillämme tekniikoilla on mahdollista hoitaa kaikentyyppisiä vaivoja. Kokemuksemme mukaan erilaisten stressitilojen hoitamiseen tarvitaan yleensä 1-5 hoitokertaa riippuen siitä, kuinka pitkälle edenneestä stressitilasta on kyse. Pitkälle edenneellä stressitilalla tarkoitamme vuosia kestävää kroonista stressititilaa, jossa keho ei ole päässyt lepäämään oikeastaan missään vaiheessa. Tälläisessa tilassa oleva henkilö saattaa unohdella asioita, ylipainoa on voinut kertyä huomattavastikin vuosien varrella johtuen muutoksista hormonitoiminnassa, erilaisia kiputiloja on monesti kehossa kuten myös masennuksen oireita, huono ruokahalu, jatkuva väsymys jne. Lyhyemmän ajan kestäneet stressitilat on mahdollista saada pois jo yhdellä hoitokerralla.

Ota yhteyttä

 

Miten hoito tapahtuu?

Ensimmäisellä hoitokerralla kartoitamme kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanteen: milloin oireet ovat alkaneet ja mistä tekijöistä ongelmat johtuvat. Varsinainen hoito voidaan tehdä istualtaan tai makuullaan hoitopöydällä. Ensimmäisen hoitokerran aikana selviää myös tarkemmalla tasolla asiakkaan tilanne ja sen myötä voimme antaa suosituksia siitä, montako hoitokertaa tarvitaan.

 

Mitä hoito maksaa?

Hoitomme maksavat (hieman hoitajasta ja paikkakunnasta riippuen) noin 97 € / h,  ajan Suomen Energiahoitajien hoitoon voit varata puhelimitse tai sähköpostilla. Alla olevan linkin kautta löydät puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet. Ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä

 

Stressi - Suomen Energiahoitajat