Skolioosi ja sen hoitaminen

Mikä on skolioosi?

Skolioosi tarkoittaa selkärangan vinoumaa, joka on sivuttaissuuntainen. Vinoumaa voi olla S- ja C-muotoista, S-muotoista vinoumaa tavataan yleisemmin Suomalaisilla. Skolioosin liittyvät yleensä myös ryhdin erilaiset muutokset kuten eri tasolla olevat olkapäät, rintakehän, lapaluiden ja lantion kiertyminen ja vinous sekä erimittaiset jalat. Skolioosit jaetaan tavallisimmin kahteen luokkaan toiminnallisiin ja rakenteellisiin (=synnynnäisiin).

suomen-energiahoitajat-skolioosi
Kuva: Wikipedia

Ota yhteyttä

 

 

Mistä skolioosi johtuu?

Skolioosi johtuu yleensä lantionseudun virheasennosta, joka saa aikaan selkärangassa ketjureaktion, jolloin se näyttäytyy skolioosina. Yleensä ketjureaktio saa myös toisen puolen hartian ylemmäksi kuin toisen. Tämä johtuu siitä, että pää haluaa olla aina suoralla linjassa, joten kehon on muokkauduttava sen mukaisesti.

Erilaisia virheasentoja lantionseudulla: SI-nivelen diskokaatio, suoliluiden kiertyminen, ristiluun virheasento sekä lantiokorin kiertyminen.

Lantion seudun ongelmiin yleensä liitetään perusturvaan liittyvät tunnepuolen asiat kuten asuminen, työ, raha, turvallisuus, yms. Jos nämä asiat eivät ole kunnossa niin lantionseudun energiankierto heikkenee. Energiankierron heikkenemisestä seuraa se, ettei lantio jaksa pysyä enää kassassa vaan ajautuu virheasentoon.

Masentuneet henkilöt omaavat aina lantionseudun virheasentoja.

Ota yhteyttä

 

Miten skolioosia hoidetaan?

Olemme kehittäneet fyysisen kehon hoitomenetelmän, jossa keho itse korjaa omat virheasentonsa. Ensin mittaamme asiakkaan seisaaltaan ja tämän jälkeen makuultaan, jolloin saamme tietoon virheelliset asennot kehosta. Tämän jälkeen aloitamme hoitamisen eli kanavoimme energiaa virheasentoihin, hoitaminen tapahtuu ilman fyysistä voimaa käyttäen ja täten on todella miellyttävän tuntuinen. Menetelmällämme saadaan keho itse korjaamaan omat virheasennot, jolloin vältymme kivuliailta manipulaatioilta sekä turhilta riskeiltä, jotka fyysisiin manipulaatioihin liittyvät. Joissain tapauksissa skolioosin saa hoidettua yhdellä hoitokerralla, niin ettei se enää palaudu. Yleensä keho tahtoo vetää itseään takaisin virheelliseen asentoon ja täten hoitoja olisi hyvä ottaa muutama. Näin tulos on parempi.

Ota yhteyttä

 

Voiko rakenteellista vikaa hoitaa?

Olemme hoitaneet myös rakenteellisia skoliooseja. Ja näyttäisi siltä, että vaivan kestolla ei ole juurikaan mitään merkitystä hoidon tulokseen. Täten rakenteellisia skoliooseja on mahdollista hoitaa.

 

Mitä hoito maksaa?

Hoitomme maksavat 97 € / h,  ajan Suomen Energiahoitajien hoitoon voit varata puhelimitse tai sähköpostilla. Alla olevan linkin kautta löydät puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet.
Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Mitä muuta voidaan hoitaa?

Käy katsomassa mihin muihin vaivoihin menetelmillämme on saatu apua.
Hoitotuloksia

 

Skolioosi - Suomen Energiahoitajat