Tutkimus

Tutkimuksen tulokset on julkaistu mm. tässä videossa: Video

Tutkimus on englanniksi, joten tiivistimme tähän lyhyesti, mitä tutkimuksessa tutkittiin ja mitkä olivat tulokset.

Yleistä tutkimuksesta

 • Tutkimus suoritettiin 1998-2008.
 • Tuona aikana suoritettiin 854 koetta ja käytettiin 10 eri hoitajaa.
 • Osa kokeista tehtiin niin, että hoitaja oli paikalla(lähihoito) ja osa kokeista niin, että hoitaja oli tuhansien kilometrien päässä ja lähetti energian soluille ”kaukohoitona”.
 • Osa kokeista tehtiin ryhmähoitoina, eli monta hoitajaa hoiti soluviljelmiä samaan aikaan.
 • Osa kokeista tehtiin siten, että opiskelijoita koulutettiin tekemään hoitoja ja heidän saamiaan tuloksia verrattiin kokeneiden hoitajien saamiin tuloksiin.

Tutkimuksen tavoitteet

 • Tutkia energiahoitojen vaikutusta laboratorio-olosuhteissa.
 • Tutkia hoidon vaikutusta ihmissoluviljelmiin, joita on gamma-säteilytetty siten, että   50 % soluista kuolee vuorokauden aikana.
 • Tutkia gamma-säteilytettyjen soluviljelmien henkiin jäämistä hoidon kanssa ja ilman hoitoa ja verrata vaikuttaako hoito solujen henkiin jäämiseen.

Tutkimusmalli ja tulokset

 • Osa viljelmistä oli kontrolliryhmää, jolle ei annettu säteilyä eikä hoitoa. Tulos: 100 % säilyi hengissä (kuten on odotettu).
 • Osaa viljelmistä säteilytettiin, mutta ei annettu hoitoa. Tulos: 50 % kuoli vuorokauden aikana. (Odotettu tulos käytetyllä säteilymäärällä.)
 • Osalle viljelmistä annettiin hoitoa säteilytyksen jälkeen. Tulos: yli 70% soluista säilyi hengissä.
 • Osalle viljelmistä annettiin hoitoa ennen säteilytystä. Tulos: yli 80 % soluista säilyi hengissä.
 • Osalle viljelmistä annettiin hoitoa ennen ja jälkeen säteilytyksen. Tulos: yli 90 % soluista säilyi hengissä.
 • Osalle viljelmistä annettiin hoitoa ennen ja jälkeen säteilytyksen ja hoito tehtiin ryhmähoitona. Tulos: 98 % soluista säilyi hengissä!

Loppupäätelmät

 • Hoitajan etäisyydellä ei ollut merkitystä tuloksiin. Tulos oli sama, annettiinko hoito paikan päällä vai lähetettiinkö energia tuhansien kilometrien päästä.
 • Hoidossa käytettyä energiaa ei pystytä estämään millään materiaalilla tai menetelmällä (lyijy, faradayn häkki). Kysymyksessä on siis meille vielä täysin tuntematon energian muoto.
 • Kuka tahansa pystyy saamaan tuloksia eli oppii tekemään hoitoa. Tutkimuksessa tehtiin myös kokeita aloittelevilla hoitajilla.
 • Ryhmässä tehty hoito voimistaa hoidon tuloksia.
 • Tutkimuksen tuloksia on erittäin vaikea selittää tieteen perinteisillä käsitteillä (ns. ”newtonian physics”).
 • Tulokset käyvät yksiin kvanttifysiikan löydösten kanssa.